Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
3.5.2018 11.07

Terveydenhoitajan ja audionomin asiantuntijuuden tunnettuus

Tiina Mäenpää, terveystieteiden tohtori, yliopettaja (HAMK)

Terveydenhoitajan ja audionomin ammatit ovat laajaa asiantuntijuutta ja osaamista vaativia ammatteja. Siksi Terveydenhoitajien ja audionomien työn ja asiantuntijuuden tunnettuutta ja hyödyntämistä erilaisissa toimintaympäristöissä ja eri-ikäisten palveluissa tulee lisätä.

Terveydenhoitajaliiton uusi puheenjohtaja valitaan liiton edustajiston kokouksessa 26.5.2018. Uusi puheenjohtaja aloittaa työnsä 1.9., kun nykyinen puheenjohtaja Leila Lehtomäki siirtyy eläkkeelle. Puheenjohtajaehdokkaita on viisi ja julkaisemme heidän blogikirjoituksensa siinä järjestyksessä, kun ne on liittoon lähetetty. Ensimmäisenä on vuorossa Hämeen terveydenhoitajayhdistyksen ehdokas, terveystieteiden tohtori Tiina Mäenpää, joka työskentelee tällä hetkellä yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK).

Terveydenhoitajan ja audionomin ammatit ovat laajaa asiantuntijuutta ja osaamista vaativia ammatteja. Terveydenhoitajat ja audionomit tekevät asiantuntijatyötä. Vankka asiantuntijuus muodostuu peruskoulutuksen ja työkokemuksen lisäksi jatkuvasta osaamisen vahvistamisesta. Terveydenhoitajien ja audionomien työn ja asiantuntijuuden tunnettuutta ja hyödyntämistä erilaisissa toimintaympäristöissä ja eri-ikäisten palveluissa tulee lisätä.

Tulevassa sote-uudistuksessa ammattiryhmien ”pelimerkit” jaetaan uudelleen. Maakuntiin siirryttäessä ammattikunnan asemaan vaikuttaminen on tärkeää. Terveydenhoitajien ja audionomien koulutusta ja työn sisältöä ei tunneta kansalaisten eikä päättäjien keskuudessa. Ennaltaehkäisevää työtä tekee yhä useampi ammattikunta, mikä asiana on luonnollisesti hyvä, mutta on tärkeää tuoda esiin terveydenhoitajien ainutlaatuinen ja laaja-alainen osaaminen perusterveydenhuollossa, kansanterveystyössä sekä ennaltaehkäisevässä työssä. On pystyttävä erottumaan muista ammattiryhmistä ja tuomaan perustellusti esiin terveydenhoitajien ja audionomien työn laaja-alaisuus ja vaativuus. Osaaminen ja asiantuntijuus eivät saa jäädä muiden ammattiryhmien jalkoihin. Terveydenhoitajien ja audionomien tulee rohkeasti tuoda esiin omaa asiantuntijuuttaan omalla työpaikallaan, kunnassaan ja yhteistyöverkostoissaan. Terveydenhoitajilla on alueellista tietoa eri-ikäisen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista. He tuntevat ihmisten arkea ja elinolosuhteita. Heillä on juuri sellaista tietoa, jota tarvitaan paikallisessa ja maakunnallisessa terveyden edistämisen kehittämistyössä.

Terveydenhoitajien ja audionomien asiantuntijuutta ja osaamista tulee arvostaa ja hyödyntää nykyistä enemmän alueellisissa ennaltaehkäisevän työn kehittämisryhmissä. Toisaalta myös terveydenhoitajien tulee tuoda osaamistaan aktiivisesti esiin ja osallistua kehittämistyöhön. Asiantuntevat ja perustellut kommentit sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä ja valtakunnallisissa julkaisuissa lisäävät terveydenhoitajien ja audionomien työn tunnettuutta ja arvostusta. Työntekijöiden osallistuminen erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin verkosto- ja kehittämistyöryhmiin, joihin toivon yhä useamman osallistuvan, lisäävät ammattikunnan tunnettuutta. Terveydenhoitajataustaiset esimiehet ja luottamusmiehet voivat vaikuttaa terveydenhoitajien osaamisen tunnistettavuuteen ja nykyistä laajempaan hyödyntämiseen kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Terveydenhoitajien ja audionomien työn tulee kehittyä ja vastata nyt ja tulevaisuudessa väestön terveyden ja hyvinvoinnin haasteisiin. Katse on oltava tulevaisuuden terveydenhoitaja- ja audionomityössä. Menneisyyden saavutukset eivät jatkossa kannattele ammattikuntamme asemaa terveydenhuollon kentässä. Tarvitaan uusia ja toimivia työskentelytapoja, sillä ihmisten terveystietoisuus on laajaa ja ollaan entistä enemmän kiinnostuneita terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi uudet palvelurakenteet edellyttävät entistä vahvempaa sisällöllistä ja menetelmällistä osaamista. Tulevat muutokset edellyttävät jatkuvaa osaamisen syventämistä ja positiivista asennetta niihin. Tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan koulutuksen tarve lisääntyy entisestään. Terveydenhoitajille ja audionomeille onkin mahdollistettava täydennyskoulutus ammattitaidon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi turvaamalla siihen ajalliset ja taloudelliset resurssit. Koulutus lisää tutkitusti myös työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Nämä asiat ovat Terveydenhoitajaliitossa koettu tärkeiksi ja puheenjohtajana edistäisin niitä edelleen.

Terveydenhoitajien haettavissa olevat erityispätevyydet edistävät asiantuntijuutta, tuovat esiin hakijan ammatillista osaamista ja toivottavasti jatkossa edistävät myös ura- ja palkkakehitystä. Erityispätevyys tuo näkyväksi osaamista, josta asiakkaat ja yhteisöt hyötyvät. Lisäksi erityispätevyys tuo arvostusta terveydenhoitajan työhön ja lisää sen tunnettuutta. Kannustankin terveydenhoitajia tutustumaan Terveydenhoitajaliiton verkkosivulla oleviin hakukriteereihin ja hakemaan erityispätevyyksiä. Mielenkiintoinen, uusi terveydenhoitajien osaamista ja työn tunnettuuttakin vahvistava työmuoto on Hämeenlinnassa toteutettava asiantuntijaterveydenhoitajuus. Terveydenhoitajat voivat oman mielenkiintonsa mukaan syventää asiantuntijuuttaan eri terveydenhoitajatyön osa-alueilla. He voivat hyödyntää sitä asiakastyössä sekä tarjota uusimman tiedon avulla tukea kollegoille. Uusia avauksia terveydenhoitajan työn toteuttamiseen on olemassa, mutta niitä tarvitaan lisää ja niiden tuloksia tulee julkisesti esitellä mm. työn tunnettuuden lisäämiseksi.Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi