Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
17.10.2017 8.56

Terveydenhoitajien osaaminen laaja-alaiseen käyttöön kunnissa

Laura Ortju, terveydenhoitaja, kasvatusohjaaja

Sote, Hyte, Lape, Neva, Hype, Late – ja niin edelleen. Vaikka olisi kuinka ajan hermoilla, menevät lukuisat eri lyhenteet, hankkeet ja toimintamallit väkisinkin välillä sekaisin.

Yhteistä näille kaikille on tavoite edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä terveyden tasa-arvoa. Mihin sitten tarvitaan montaa eri hanketta ja kuka tarkastelee näitä kaikkia yhdessä? Saavutetaanko näillä toimilla todellinen hyöty kansanterveyden näkökulmasta?

Ninni3

Itse olen toiminut niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa kuin sosiaalitoimessa lastensuojelun puolella. Viimeisimpänä aluevaltauksena olen tänä syksynä harpannut varhaiskasvatuksen maailmaan. Jokaisesta olen oppinut paljon ja jokaisessa terveydenhoitajuus on ollut isoksi eduksi. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä prevention tavoitteet ovat olleet läsnä työssäni kaikilla toimialoilla. Nyt näitä palveluita on edellä mainittujen kirjainyhdistelmien kautta tarkoituksena yhtenäistää ja fuusioida yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Nykyisessä työssäni varhaiskasvatuksen kasvatusohjaajana olen tämän kehittämistyön ytimessä. Meillä Liperin kunnassa halutaan nähdä lapsiperheiden palvelut yhtenä kokonaisuutena riippumatta siitä, onko järjestävä taho kunta, kuntayhtymä vai kolmannen sektorin toimija. Resursseja osataan hyödyntää viisaasti ja työparityöskentelyä tehdään yli hallintorajojen. Tarkoituksena on, että kuntalaiset kokevat palvelukokonaisuuden yhtenäisenä ja ohjautuvat juuri heille sopivien palvelujen piiriin suoraan kenen tahansa ammattilaisen kautta, tarvitsematta käydä läpi jokaista luukkua. Joulukalenteriajattelusta poiketen luukkujen takaa ei myöskään ole tarkoituksena paljastua yllätyksiä, vaan palvelu on läpinäkyvää ja yksilöllistä.

Liperissä terveydenhoitajan osaamiseni on otettu avosylin vastaan ja sitä on osattu hyödyntää. Minun ydintehtäväni on olla kasvattajien ja vanhempien tukena sekä lapsen äänenä. Erityisesti panostan lasten sosioemotionaalisiin pulmiin ja pyrin tukemaan tunne- ja turvataitokasvatusta. Olen havainnut, että oman preventiivisen hoitotyön sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevien kasvatusalan ammattilaisten pedagogisen näkökulman yhdistäminen on luonut aivan uusia tapoja lasten tukemiseen arjen ympäristöissä. Monialaisen osaamisen tuominen lapsiryhmään ennaltaehkäisee palvelutarpeen syntymistä. Kunnassamme käytössä olevan toiminnallisen osallistumisen mallin avulla voidaan yhdessä pohtia lapsen tukemista toiminnan kautta. Inkluusio lisää lapsen osallisuutta ja jokainen saa samanarvoista, laadukasta varhaiskasvatusta – ja siinä sivussa saumattomasti sote-palveluita. Vanhempia kuunnellaan ja perhe huomioidaan kokonaisuutena. Kaikki Lape-hankkeen tavoitteet siis saadaan täytetyksi.

Liperissä ollaan jo hyvällä tiellä. Olisin kiinnostunut tietämään, miten muut kunnat ja kuntayhtymät ovat hyödyntäneet terveydenhoitajien osaamisen. Me olemme ammattikunta, joka on erikoistunut arvioimaan yksilön, yhteisön ja ympäristön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Olisi hölmöä jättää tämä potentiaali käyttämättä. Vastavuoroisesti toivoisin muun muassa sosionomien osaamisen hyödyntämistä erikoissairaanhoidosta kotiuttamiseen sekä lastentarhanopettajien näkemyksiä neuvoloiden toiminnallisen ympäristön kehittämiseen.

Erilaisia hankkeita tarvitaan, jotta palveluja tulee tarkasteltua riittävän monesta eri näkökulmasta. Tärkeää on myös, että näitä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, kuten Lape-työssä tehdään. Organisaatioissa vaaditaan nyt rohkeutta palkata sekä asettaa työryhmiin eri alojen ammattilaisia, jotta kehittämistyöstä saadaan kaikki irti. Työnantajien tulee pohtia terveydenhoitajien työajan käyttöä niin, että kehittämistyölle ja verkostoitumiselle jää aikaa. Uudistuksilla voidaan tukea kansanterveyden lisääntymistä vain, mikäli hyvinvoinnin ammattilaisille annetaan mahdollisuus osallistua.


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi