Terveydenhoitajaliiton vaaliteesit

Terveydenhoitajaliitto on laatinut vaaliteesit vuoden 2017 kuntavaaleja ja myös vuoden 2018 maakuntavaaleja varten.

Terveydenhoitajaliitto on nostanut seuraavat asiat teesien pääkohdiksi:

  1. Suomi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaaksi.
  2. Suomalainen neuvolajärjestelmä ja terveydenhoitajakoulutus kansainväliseksi vientituotteeksi.
  3. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tasa-arvoisesti kaikkien saataville.
  4. Syrjäytymisen ehkäisyä edistävät toimenpiteet keskiöön kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa.
  5. Työterveyshuollon keskeinen rooli työhyvinvoinnin edistämisessä ja työurien pidentämisessä turvattava.
  6. Ikääntyvien terveyteen ja toimintakykyyn lisäpanostaminen.