Terveydenhoitajaliitto vaikuttaa lausunnoilla ja kannanotoilla

Terveydenhoitajaliitto hoitaa laajasti yhteiskunnallista edunvalvontaa. Keskeisinä tavoitteinamme ovat ennaltaehkäisevän terveydenhuollon nostaminen yhteiskunnan painopisteeksi sekä terveyden edistäminen yhteiskunnassamme. Saavuttaaksemme tavoitteitamme olemme tiiviisti yhteydessä poliittisiin päättäjiin sekä virkamiehiin valtakunnan tasolla ja paikallisella tasolla.

Terveydenhoitajaliiton yhteiskunnallista edunvalvontaa toteutetaan vaikuttamalla jäsenistön kannalta valtakunnallisesti merkittäviin asioihin ja toimijoihin. Liitossa valmistellaan vuosittain kymmeniä lausuntoja ja kannanottoja sekä eri tahojen pyynnöstä että oma-aloitteisesti. Lausunnot ja kannanotot liittyvät terveydenhoitajan työhön, ammattiin ja koulutukseen tai laajojen kokonaisuuksien, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön, valmisteluun. Liiton kannanottoja annetaan myös ns. kuulemistilaisuuksissa.

Tässä olemme luetelleet annetut lausunnot ja kannanotot. Pääset lukemaan niitä jäsensivuilta.