Lausunnot ja kannanotot 2018

Terveydenhoitajaliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 27.11.2018

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain 3 ja 48 § :n muuttamisesta 14.11.2018

Terveydenhoitajaliiton kommentit Käypä hoito -suositukseen: MS-tauti 12.11.2018

Terveydenhoitajaliiton kommentit Käypä hoito -suositukseen: Kielellinen erityisvaikeus 21.10.2018

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin (HE 15/2018) ehdotettavasta 23 § muutoksesta 8.10.2018

Terveydenhoitajaliiton kommentit Käypä hoito -suositukseen: Keliakia 8.10.2018

Lausunto: Terveydenhuoltolain muuttaminen valtion korvauksen maksamisesta lääkkeenmääräämiskoulutukseen 28.9.2018

Terveydenhoitajaliiton kommentit Käypä hoito -suositukseen: Käytöshäiriöt 30.8.2018

Terveydenhoitajaliiton kommentit Käypä hoito -suositukseen: Ahdistuneisuushäiriöt 30.8.2018

Kommentit Akavalle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ns. omatoimisen työnhaun mallista 23.8.2018

Kommentit Akavalle liittyen sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen 1.8.2018

Kommentit Akavalle liittyen lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen (TEM/1360/03.01.01/2018; TEM049:00/2018) 13.8.2018

Terveydenhoitajaliiton kommentteja Akavalle OKM:n lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta 22.8.2018

Lausunto pikkulasten D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukseen 9.8.2018

Lausunto Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt -hoitosuosituksesta 31.5.2018

Terveydenhoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 18.5.2018

Lausuntopyyntö rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosluonnoksista 21.3.2018

Terveydenhoitajaliiton kommentit Käypä hoito -suositukseen: Seksitaudit 3.2.2018

Terveydenhoitajaliiton kommentit genomikeskustyöryhmän arviomuistioon 15.1.2018

Suomi Imetyksen kärkimaaksi (adressi) 10.1.2018

Terveydenhoitajaliiton kommentit Käypä hoito -suositukseen: Runsaat kuukautiset 10.1.2018