Lausunnot ja kannanotot 2019

Käypä hoito -suositus: Suusyöpä 13.1.2019

Terveydenhoitajaliiton kommentteja Akavan terveyspoliittiseen ohjelmaan: Suomi 2020 – terveyttä ja työkykyä 7.1.2019

Terveydenhoitajaliiton kommentit Akavalle opetus- ja kulttuuriministeriön tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista valmistelleen työryhmän esityksistä 14.2.2019

Kysely koulutusalan sidosryhmille (OKM 2019) 14.2.2019