Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2015

12.12.2015 Terveydenhoitajaliiton edustajisto 12.12.2015: Taloudellisesti vaikeina aikoina on panostettava erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin – terveydenhoitajien asiantuntemus käyttöön

Hallituksen yhtenä tärkeänä kärkihankkeena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen. Erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina on panostettava ennaltaehkäisevään työhön, jota tehdään neuvoloissa, koulu-, opiskelu-, ja työterveyshuollossa sekä ikäihmisten palveluissa. Ennaltaehkäisevä työ tulee halvemmaksi kuin korjaavat palvelut. Onko meillä tässä taloudellisessa tilanteessa varaa olla käyttämättä perusterveydenhuollossa koulutettujen terveydenhoitajien laaja-alaista, ennaltaehkäisevän työn, terveyden edistämisen ja sairaanhoidon asiantuntemusta? kysyy Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Lue lisää


9.12.2015 Luotettavaa tietoa rokotteista netissä? Rokotustieto.fi paikkaa tiedontarpeita

Internetissä ja sosiaalisessa mediassa on tietotulva rokotteista. Vaikeutena on luotettavien tiedonlähteiden tunnistaminen. Rokotustieto.fi-verkkopalvelu vastaa tähän tarpeeseen. Samalla voit rokotussuojatestin avulla tutkia, mihin tauteihin olet saanut rokotusohjelman mukaisia rokotteita. Terveydenhoitajaliitto on yksi rokotustieto.fi:n yhteistyöjärjestöistä.

Lue lisää


4.12.2015 Terveydenhoitajaliitto on pettynyt yhteiskuntasopimusneuvotteluiden kariutumiseen

– Terveydenhoitajaliitossa olemme tosi pettyneitä, ettei yhteiskuntasopimusta saatu aikaan. Nyt kärsijöinä ovat ennen kaikkea julkisella sektorilla työskentelevät matalapalkkaiset naiset. Nykyisten opiskelijoiden, tulevaisuuden työntekijöiden, silmissä tämä prosessi ei myöskään saa kiitosta, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Lue lisää


12.11.2015 Isyyden tunnustaminen lastenvalvojilta neuvolaterveydenhoitajille

Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta lukien. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä riidattomissa eli selvissä tapauksissa, kuten silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Vuoden 2016 alusta lukien isyys on tällöin mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää.

Lue lisää


11.11.2015 Yksityiselle terveyspalvelualalle palkkaratkaisu

Yksityisellä terveyspalvelualalla on päästy neuvottelutulokseen Työllisyys- ja kasvusopimuksen 2. jakson palkkaratkaisusta. Toinen jakso alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.1.2017.

Lue lisää


20.10.2015 Isyyden voi tunnustaa jo ensi vuonna äitiysneuvolassa

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisen muutosohjelman tuella. Tarkoituksena on uudistaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja muodostaa niistä hyvin yhteen sovitettu kokonaisuus. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Lue lisää


12.10.2015 Imetysviikon seminaari 13.10.2015 – Terveydenhoitajaliitto on yksi imetysviikon järjestäjistä

Kansainvälistä imetysviikkoa vietetään 12.–18.10.2015 teemalla Imetys ja työ – kyllä onnistuu! (Breastfeeding and work – Let’s make it work!). Vuoden teema nostaa esiin erityisesti imetyksen kansantaloudellisia ja -terveydellisiä vaikutuksia.

Lue lisää


5.10.2015 Yksityiselle sosiaalipalvelualalle palkkaratkaisu

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on päästy neuvottelutulokseen Työllisyys- ja kasvusopimuksen 2. jakson palkkaratkaisusta. Toinen jakso alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.1.2017.

Lue lisää


Julkisalan palkansaajat torjuvat lomaleikkaukset

Julkisalan palkansaajat torjuvat tiukasti hallituksen eduskunnalle antaman esityksen pisimpien vuosilomien lyhentämisestä.

Lue lisää


11.9.2015 Terveydenhoitajaliitto on huolissaan hallituksen työehtoihin esittämistä muutoksista

Hallituksen tekemiä ehdotuksia työehtojen heikentämisestä pakottavalla lainsäädännöllä ei Terveydenhoitajaliitto mitenkään voi olla hyväksymässä, sillä toteutuessaan ne kohdistuisivat etenkin julkisen sektorin henkilöstöön sekä naisvaltaisille ja matalapalkkaisille aloille. Ylityön ja sunnuntaityökorvausten leikkaus heikentää huomattavasti esimerkiksi niiden terveydenhoitajien ansioita, jotka työskentelevät sairaanhoidon tehtävissä.

Lue lisää


11.9.2015 Työntekijät kokoontuvat mielenosoitukseen ensi perjantaina

SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet osoittavat mieltään Helsingin Rautatientorilla perjantaina 18. syyskuuta kello 11 alkaen.

Lue lisää


10.9.2015 Terveydenhoitajaliitto: Hallituksen päättämät leikkaukset aiheuttavat epätasa-arvoa työmarkkinoilla

Terveydenhoitajaliitto on huolissaan hallituksen työehtoihin esittämistä muutoksista, jotka toteutuessaan kohdistuisivat etenkin julkisen sektorin henkilöstöön sekä naisvaltaisille ja matalapalkkaisille aloille.

Lue lisää



29.7.2015 Palkankorotuksista päästy sopuun

Terveydenhoitajaliiton jäsenille on solmittu Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta ns. 2. jakson palkkasopimuksia.

Lue lisää


30.5.2015 Terveydenhoitajaliitto jakoi neljälle lukiolaiselle terveystiedon stipendin

Suomen Terveydenhoitajaliitto on kolmatta kertaa palkinnut ylioppilaskokeissa hyvin menestyneitä terveystiedon kirjoittajia.

Lue lisää


14.2.2015 Terveydenhoitajaliitto uudisti ilmeensä

Suomen Terveydenhoitajaliitto on ottanut käyttöön uuden logon ja uusinut graafisen ilmeensä. Logo koostuu pyöreästä merkistä ja nimilogosta. Merkin sisällä on kuvattu Suomen kartta ja auringon säteet.

Lue lisää


5.2.2015 Vuoden 2015 Terveydenhoitaja on Katriina Silvasti Kuopiosta

Vuoden 20145 Terveydenhoitajaksi on valittu terveydenhoitaja Katriina Silvasti. Palkintoperusteluissa Silvasti saa kiitosta monipuolisesta ja laajasta näkemyksestään lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin tukemisessa sekä pitkäjänteisestä työskentelystä Kuopion lastenneuvolatoiminnan kehittämiseksi. Silvasti on työskennellyt Kuopion kaupungin Puijonlaakson lastenneuvolassa 25 vuotta.

Lue lisää


5.2.2015 Suomen Terveydenhoitajaliitto ry ja Berner Oy: Ainu-stipendi äitiysneuvolan lomakkeiden kehittäjälle

Vuoden 2014 Ainu-stipendi myönnettiin terveydenhoitaja Raija Lappalaiselle Joensuusta. Lappalainen on osallistunut äitiys- ja perhesuunnitteluneuvoloiden sähköisten lomakkeiden kehittämiseen, etenkin äitiysneuvolan esitietolomakkeiden kehittämisessä hänen panoksensa on ollut merkittävä.

Lue lisää


5.2.2015 Vuoden 2015 Viestintäpalkinto myönnetään terveydenhoitaja Tuire Hautaselle

Suomen Terveydenhoitajaliiton vuoden 2015 Viestintäpalkinto myönnetään terveydenhoitaja Tuire Hautaselle. Hän työskentelee Kaksineuvoisen kuntayhtymässä Kauhavalla äitiysneuvolassa, aikuisvastaanotossa, perhesuunnittelussa ja seulontatarkastuksissa.

Lue lisää


5.2.2015 Terveydenhoitaja-lehden vuoden 2014 paras artikkeli käsittelee dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä

YTT, lehtori Kaarina Mönkköselle on myönnetty Terveydenhoitaja-lehden vuoden 2014 parhaan artikkelin kunniakirja artikkelistaan Dialogi – hyvä sana, mutta vaativa laji. Artikkeli on ajankohtainen ja aiheena nostettu terveydenhuollossa monissa yhteyksissä esiin.

Lue lisää


15.1.2015 Akavalaisten edunvalvontaa tehdään parhaiten itsenäisenä – Terveydenhoitajaliitto pysyy Akavassa

Akava säilyy strategiansa mukaisesti itsenäisenä ja kasvavana järjestönä. Akavan jäsenliitot ovat tarkastelleet palkansaajakeskusjärjestöjen yhdistämiseen liittyvää hanketta, ja vain yksi 35:stä on halunnut jatkaa selvittelyä.

Lue lisää