Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2015

15.1.2015

Akavalaisten edunvalvontaa tehdään parhaiten itsenäisenä – Terveydenhoitajaliitto pysyy Akavassa

Akava säilyy strategiansa mukaisesti itsenäisenä ja kasvavana järjestönä. Akavan jäsenliitot ovat tarkastelleet palkansaajakeskusjärjestöjen yhdistämiseen liittyvää hanketta, ja vain yksi 35:stä on halunnut jatkaa selvittelyä.

– Akava pyrkii strategiansa mukaisesti vahvistamaan jäsentensä edunvalvontaa sekä uudistamaan toimintaansa aloitteellisesti ja aktiivisesti. Tämä edellyttää sitoutumatonta ja itsenäistä keskusjärjestöä. Olemme jo tehneet useita esityksiä, joilla pyritään uudistamaan työelämän rakenteita, vähentämään työttömyyttä ja kannustamaan uuden työn innovointiin, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Terveydenhoitajaliiton hallinto on yksimielisesti päättänyt jatkaa akavalaisena liittona. Terveydenhoitajat ja audionomit korkeasti koulutettuina ammattiryhminä profiloituvat hyvin muihin akavalaisiin korkeasti koulutettuihin ammattilaisiin. Akavassa ovat järjestäytyneinä myös terveydenhoitajan käytännön työn kannalta keskeisimmät yhteistyökumppanit. Toimiminen saman keskusjärjestön piirissä antaa mahdollisuuksia tehdä liittojen välistä yhteistyötä yhteisissä edunvalvonnallisissa kysymyksissä, kuten esimerkiksi ajankohtaisessa sote-uudistuksessa, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

– Akavassa ja neuvottelujärjestö Jukossa on tiivistetty yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan liittojen kanssa. Terveydenhoitajaliiton asema edunvalvontajärjestönä on vahvistunut keskusjärjestövaihdon jälkeen vuonna 2012. Hyvin suuressa keskusjärjestössä vaarana on, että pienemmät liitot jäävät isojen liittojen jalkoihin, Lehtomäki jatkaa.

Noin 600 000 akavalaista työskentelee lähinnä asiantuntijoina, esimiehinä ja johtajina tehtävissä, jotka edellyttävät erityisosaamista ja useimmiten korkeakoulutusta.

– Kaikki palkansaajakeskusjärjestöt haluavat uudistaa toimintaansa ja vahvistaa edunvalvontaansa. Tämä on aivan luonnollista ja kunkin järjestön jäsenten eduksi. SAK:laisten ja akavalaisten haasteet työelämässä eroavat niin paljon toisistaan, että järjestöjen yhdistäminen ei hyödyttäisi kummankaan jäseniä, sanoo Akavan 1. varapuheenjohtaja, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Akavan painopisteet lähivuosina liittyvät ennen kaikkea uuteen työhön, uusiin työpaikkoihin ja Suomen osaamispohjan vahvistamiseen. Koulutuksen, tutkimus- ja innovaatiopanostusten, työelämän sekä vero- ja sosiaalipolitiikan on tuettava näitä päämääriä. Akavan mielestä työelämän rakenteita on ryhdyttävä uudistamaan nopeasti.

Akava pitää erittäin tärkeänä, että palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään jatkuvasti.

– Työelämän suurimmat ongelmat ovat työttömyys sekä epävarmuus. Erityisesti nuorten työsuhteet ovat epävakaalla pohjalla. Näiden ongelmien ratkaisemiksi kaikkien järjestöjen on tehtävä hyvin laajaa ja tehokasta yhteistyötä. Siten toivommekin menestystä keskusjärjestöjen yhteistyölle jatkossakin, Sture Fjäder sanoo.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Leila Lehtomäki, puh. 050 522 6941


Palaa otsikoihin