Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2015

5.2.2015

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry ja Berner Oy: Ainu-stipendi äitiysneuvolan lomakkeiden kehittäjälle

Vuoden 2014 Ainu-stipendi myönnettiin terveydenhoitaja Raija Lappalaiselle Joensuusta. Lappalainen on osallistunut äitiys- ja perhesuunnitteluneuvoloiden sähköisten lomakkeiden kehittämiseen, etenkin äitiysneuvolan esitietolomakkeiden kehittämisessä hänen panoksensa on ollut merkittävä.

– Lähtökohtina olivat asiakkaan osallisuuden lisääminen omaan hoitoonsa, asiakaslähtöisyyden lisääminen neuvolatyössä sekä terveydenhoitajatyön sisällön kehittäminen. Tärkeänä kokonaisvaltaisena näkökulmana oli asiakkaan nostaminen keskiöön raskaudenajan terveys- ja hoitosuunnitelmaa tehtäessä hänen omiin tarpeisiinsa pohjautuen, Lappalainen toteaa.

Sähköisistä palveluista on paljon hyötyä myös neuvoloille: ne vähentävät puhelinruuhkaa ja niiden avulla voidaan välittää vastaanotoilla ja hoidossa tarvittavia tietoja ennen kuin asiakas tulee vastaanotolle. Näin vastaanottotoiminta on tehokkaampaa ja laadukkaampaa.

– Sähköinen lomake otetaan näillä näkymin käyttöön huhtikuussa. Lomaketta odotetaan jo innolla, koska se tulee helpottamaan terveydenhoitajien työtä.

Valinnan tehneen Terveydenhoitajaliiton koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan mukaan Lappalaisen rooli on ollut kehittämistyössä merkittävä. Kehittämistyö on myös tuonut terveydenhoitajan työtä näkyväksi. Hankkeessa on lisäksi huomioitu valtakunnallinen näkökulma Assi-hankkeen kautta. Assi-hankkeessa terveydenhuollon palveluja muokataan monikanavaisiksi.

Ainu-stipendin saaja julkistettiin Terveydenhoitajapäivillä 5. helmikuuta 2015 Turussa. Berner Oy ja Terveydenhoitajaliitto myöntävät Ainu-stipendin vuosittain kannustuksena odottavien ja lapsiperheiden parissa tehtävän terveydenhoitajatyön tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Lisätiedot:
Terveydenhoitaja Raija Lappalainen, puh. 050 311 9158, raija.lappalainen@jns.fi


Palaa otsikoihin