Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2015

11.9.2015

Terveydenhoitajaliitto on huolissaan hallituksen työehtoihin esittämistä muutoksista

Hallituksen tekemiä ehdotuksia työehtojen heikentämisestä pakottavalla lainsäädännöllä ei Terveydenhoitajaliitto mitenkään voi olla hyväksymässä, sillä toteutuessaan ne kohdistuisivat etenkin julkisen sektorin henkilöstöön sekä naisvaltaisille ja matalapalkkaisille aloille. Ylityön ja sunnuntaityökorvausten leikkaus heikentää huomattavasti esimerkiksi niiden terveydenhoitajien ansioita, jotka työskentelevät sairaanhoidon tehtävissä.

Hallituksen esitys sairausloman ensimmäisen päivän palkattomuudesta ja sitä seuraavien 9 päivän sairausajan palkan pienentämistä 20 %:lla on edesvastuuton. Taloudellisista syistä johtuen lisääntyy riski mennä sairaana töihin. Terveydenhuollossa tämä vaarantaa potilasturvallisuutta.

Vuosilomien lyhennys heikentää työhyvinvointia ja sillä on työurien pidentämisen näkökulmasta haitallisia vaikutuksia. Suurta huolta aiheuttanutta kansantalouden kestävyysvajettakaan suunnitelluilla toimilla tuskin ratkaistaan.

Hallituksen päättämät leikkaukset heikentävät kaiken kaikkiaan vakavasti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, koska julkisella sektorilla ja matalapalkkaisilla palvelualoilla työskentelee etupäässä naisia. Terveydenhoitajaliitto vaatiikin sukupuolivaikutusten selvittämistä ennen kuin päätöksiä aletaan pukea lainsäädäntöön.

Terveydenhoitajaliitto on äärimmäisen huolissaan hallituksen toimenpiteiden vaikutuksista terveydenhoitajan työhön, työskentelipä hän terveydenhoidossa tai sairaanhoidossa.  

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Leila Lehtomäki, 050 522 694


Palaa otsikoihin