Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2015

5.2.2015

Vuoden 2015 Terveydenhoitaja on Katriina Silvasti Kuopiosta

Vuoden 20145 Terveydenhoitajaksi on valittu terveydenhoitaja Katriina Silvasti. Palkintoperusteluissa Silvasti saa kiitosta monipuolisesta ja laajasta näkemyksestään lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin tukemisessa sekä pitkäjänteisestä työskentelystä Kuopion lastenneuvolatoiminnan kehittämiseksi. Silvasti on työskennellyt Kuopion kaupungin Puijonlaakson lastenneuvolassa 25 vuotta.

Silvastin valtti työssä on monipuolisuus: hän toimii varhaisen tuen koordinaattorina moniammatillisessa tiimissä ja on laatinut erityistyöntekijöiden kanssa oppaita ja esitteitä lapsiperheille. Kollegoilleen Silvasti on laatinut laajan, sähköisessä muodossa olevan tietopaketin jokapäiväiseen työhön, jota hän päivittää viikoittain. Hän tekee säännöllisesti yhteistyötä esimerkiksi yliopistollisen sairaalan kanssa ja perehdyttää uusia terveydenhoitajia lastenneuvola-asioihin ja materiaaliin. Lisäksi Silvasti käy kertomassa lastenneuvolan toiminnasta muun muassa perhepäivähoitajille sekä päiväkodin ja kerhojen henkilökunnalle.

Silvastin kunnioittava ja asiantunteva asiakkaiden kohtaaminen on huomattu, ja hän saa kiitosta myös asiakkailta. Hän työskentelee asiakaslähtöisesti ja tekee tarvittaessa esimerkiksi lasten terveystarkastuksia päiväkodissa yhteistyössä päivähoidon kanssa. Silvastille myönnettiin Kodin kuvalehden Hyvän palvelun -diplomi vuonna 2007.

– Uskon, että terveydenhoitajaan luotetaan tänäkin päivänä. Myös maahanmuuttajaperheille neuvola ja tuttu terveydenhoitaja ovat tärkeitä tukipilareita, joihin voi ottaa tarvittaessa yhteyttä. Monet perheet elävät kovien paineiden alla: on työttömyyttä, yhden vanhemman perheitä, asutaan kaukana lähisukulaisista jne. On tärkeää, että perheet voivat varata ajan neuvolaan aina tarpeen tullen, toteaa Vuoden Terveyenhoitaja Katriina Silvasti.

 Silvasti pitää tärkeänä, että asiakkaalle olisi riittävästi aikaa neuvolavastaanotolla.
– On turha kysyä, mitä kuuluu, jos ei ennätä kuunnella vastausta. Paine asiakasmäärien lisäämiseksi heikentää palvelun laatua. Koen arvokkaana terveydenhoitajan perustyön. Toivoisin tulevaisuudessa perheiden henkilökohtaistenkin tapaamisten säilyvän, vaikka myös nettineuvolaa kehitetään.

Vuoden 2015 terveydenhoitaja julkistettiin Terveydenhoitajapäivillä 5. helmikuuta 2015 Turussa. Valinnan teki Suomen Terveydenhoitajaliiton hallitus.

Lisätiedot:
Terveydenhoitaja Katriina Silvasti, puh. 050 359 0931, katriina.silvasti@kuopio.fi

Puheenjohtaja Leila Lehtomäki, Terveydenhoitajaliitto, p. 050 522 6941, leila.lehtomaki@terveydenhoitajaliitto.fi


Palaa otsikoihin