Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2016

28.1.2016 10.03

Ainu-stipendi hyvinvointineuvolan kotikäyntityön kehittäjälle

Vuoden 2016 Ainu-stipendi myönnettiin terveydenhoitaja Tuula Nevalaiselle, joka tekee hyvinvointineuvolan erityistä kotikäyntityötä, eli ns. asiantuntijaterveydenhoitajan vaativaa, kotiin annettavaa terveydenhuollon asiantuntijatyötä Tampereen kaupungilla.

Kotikäyntejä järjestetään lisätukea tarvitseville odottaville ja alle 2-vuotiaiden lasten perheille. Kotikäynnit ovat matalan kynnyksen apua, ja lisäksi kotikäynnit helpottavat neuvolan terveydenhoitajan työkuormaa.

Nevalainen toimi vuonna 2012 alkaneen HYPE-hankkeen (Hyvinvointineuvolan psykososiaalinen vanhemmuuden tuki ja palveluohjaus erityistilanteissa -mallintaminen) projektiterveydenhoitajana. Hankkeesta saadut palautteet olivat hyviä ja niiden ansiosta Tampereelle perustetiin vuoden 2013 alusta neuvolan erityisen tuen terveydenhoitajan uusi, vakituinen vakanssi, johon Tuula Nevalainen valittiin. Hoitomalli koettiin niin tarpeelliseksi, että vuoden 2015 alusta kotikäyntityöhön palkattiin kaksi uutta terveydenhoitajaa ja samalla aloitettiin muun työn lisäksi kotikäynnit Taysista kotiutuvien pikkukeskosten perheisiin.

– Kotikäyntityön-malli on mahdollista siirtää kaikkiin kuntiin. Se onkin herättänyt kiinnostusta, ja kyselyitä on tullut muista kaupungeista, Tuula Nevalainen toteaa.

– Koen, että nimenomaan terveydenhoitajan peruskoulutus sopii erinomaisesti tällaiseen perhetyöhön, jossa tarvitaan laaja-alaista näkemystä ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijuutta. Pitkän terveydenhoitajakokemuksen lisäksi olen hankkinut runsaasti lisäkoulutusta muun muassa lasten vuorovaikutuksen tukemisessa ja syömishäiriöistä, Nevalainen jatkaa.

Ainu-stipendin saaja julkistettiin Terveydenhoitajapäivillä 28. tammikuuta 2016. Berner Oy ja Terveydenhoitajaliitto myöntävät Ainu-stipendin vuosittain kannustuksena odottavien ja lapsiperheiden parissa tehtävän terveydenhoitajatyön tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Lisätietoja:
Terveydenhoitaja Tuula Nevalainen, puh. 040 806 2157


Palaa otsikoihin