Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2016

28.5.2016

Terveydenhoitajaliiton edustajisto 28.5.2016: Kustannukset kuriin ennaltaehkäisevällä työllä

Meneillään oleva valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus lisää henkilöstön työn vaativuutta kaikkien ikäryhmien palveluissa ja vaikuttaa oleellisesti myös terveydenhoitajien työhön sekä osaamisvaatimuksiin.

– Monet sote-uudistuksen tavoitteet vaativat juuri sellaista laaja-alaista osaamista, jota terveydenhoitajakunta edustaa. Jos terveydenhuollon kustannuksia pyritään vähentämään, on välttämätöntä myös panostaa samanaikaisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Terveydenhoitajat ovat korkeasti koulutettuja terveydenhoitaja-sairaanhoitajia, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin, itsenäistä päätöksentekoa edellyttäviin ennaltaehkäiseviin ja sairaanhoidollisiin tehtäviin, kuten neuvolassa, koulussa, työterveyshuollossa, vastaanottotyössä, kotihoidossa ja maahanmuuttajatyössä.

– Terveydenhoitaja on keskeinen hoitotyön perusterveydenhuollon asiantuntija, joka työskentelee lähellä ihmisten arkea ja toimii luotettavan terveystiedon tulkkina sekä asiakkaiden itsehoitovalmiuksien vahvistajana, toteaa Terveydenhoitajaliiton edustajiston puheenjohtaja Marianne Mäki-Jouppi.

Työssään terveydenhoitajat kohtaavat valtaosan suomalaisista lapsiperheistä, nuorista ja työikäisistä, mikä mahdollistaa ongelmien tunnistamisen ja varhaisen tuen. Myös aikuisväestön ja ikäihmisten palveluissa tulee panostaa nykyistä enemmän kansansairauksien ehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Uudistusten ja taloudellisen laman keskellä tämän työn riittävästä resursoinnista on pidettävä kiinni.

– On nurinkurista, vaikka hallitusohjelmassa ja valtakunnan tason strategioissa korostetaan ennaltaehkäisyä, niin kuitenkin terveydenhoitajien määrä on kunnissa vähentynyt vuoden 2011 tasosta. Tulevassa sote-uudistuksessa kannattaa ehdottomasti hyödyntää terveydenhoitajien asiantuntijuutta. Koulutettuja terveydenhoitajia on myös hyvin saatavilla, Lehtomäki sanoo.

Kansalaisten omahoidon sekä digitaalisten palveluiden osuus tulee kasvamaan tulevaisuudessa, ja mahdollistaa toivottavasti entistä sujuvammat palvelut. Digipalvelut eivät kuitenkaan voi korvata ammattilaisten työtä, vaan niiden lisäksi tarvitaan myös riittävästi terveydenhoitajia kohtamaan asiakkaita ja perheitä monenlaisissa ongelmissa. Aina on myös niitä, usein kaikkein eniten tukea tarvitsevissa, jotka eivät kykene digitaalisia palveluja hyödyntämään.

Terveydenhoitajaliiton edustajisto kokoontui lauantaina 28. toukokuuta 2016.

Lisätietoja:
Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja, TtT Leila Lehtomäki, puh. 050 522 6941, leila.lehtomaki@terveydenhoitajaliitto.fi

Terveydenhoitajaliiton edustajiston puheenjohtaja, terveydenhoitaja Marianne Mäki-Jouppi, puh. 040 510 3328, marianne.maki-jouppi@seinajoki.fi


Palaa otsikoihin