Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2016

8.8.2016

Terveydenhoitajaliitto: Kunnissa on jo hyvinvointivalmentajia

Suvi Syrjäläinen perään kuulutti (HS Mielipide 1.8.) kuntiin hyvinvointivalmentajia tukemaan ihmisiä elämäntapamuutosprosesseissa.

Terveydenhoitajat ovat juuri tällaiseen työhön koulutettuja terveydenhuollon asiantuntijoita, jotka tekevät kunnissa mm. kirjoittajan toivomaa työtä erilaissa terveydenhuollon tehtävissä mm. työterveyshuollossa, vastaanotoilla, kouluissa ja neuvoloissa.  

Kuten Syrjäläinen toteaa, elämäntapamuutoksen toteuttaminen on useimmille hyvin vaikeaa. Sen onnistuminen edellyttää ammattilaisten pitkäjänteistä tukea ja riittävästi aikaa. Terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön onkin kunnissa panostettava nykyistä huomattavasti enemmän. Vaikka ennaltaehkäisevän työn vahvistamista sekä terveyden epätasa-arvon vähentämistä on jo vuosia korostettu valtakunnan tason strategioissa ja terveydenhuollon kehittämisprojekteissa, on kunnissa valitettavasti kuitenkin toimittu toisin ja annettu muiden arvojen ja päämäärien ohjata kehitystä. Terveydenhoitajamäärää ei ole kaikissa kunnissa lisätty suhteessa lisääntyviin asiakasmääriin ja uusiin työtehtäviin. Työ on tullut kiireiseksi ja pakkotahtiseksi.

Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen ovat nykyisenkin hallitusohjelman ja sote-uudistuksen keskeisinä tavoitteina. Sote-uudistuksen keskiössä on kuitenkin ollut sairaanhoitopalveluiden järjestäminen. Ennaltaehkäisevä työ ei ole keskustelussa juurikaan mukana. Suurten kustannussäästöjen paineessa on vaarana, että säästöt kohdistuvat 1990-luvun laman tavoin vahvasti jälleen ennaltaehkäiseviin palveluihin. Leikkausten tilalle tarvitaan ennemminkin investointeja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

Sote- ja aluehallintouudistuksessa kunnille tulee jäämään edelleen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen velvoite, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut pääosin siirtynevät sote-itsehallintoalueelle. Kunnissa tarvitaan terveyden edistämisen osaajia ja koordinaattoreita. Tähän tehtävään soveltuvat hyvin laaja-alaisen koulutuksen saaneet terveydenhoitajat, joita on jo nyt koulutettuina hyvin saatavilla.

Hyvinvoiva, toimintakykyinen ja osaava väestö on menestyvän yhteiskunnan perusta. Talouden kestävyyttä voidaan vahvistaa parhaiten investoimalla kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, työ- ja toimintakykyyn sekä koulutukseen.

Lisätietoa:
puheenjohtaja Leila Lehtomäki
puh. 050 522 6941Palaa otsikoihin