Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2016

8.8.2016

Terveydenhoitajaliitto: Valinnanvapaus ei sovellu kouluterveydenhuoltoon

Helsingin Sanomien mielipidesivuilla on viime aikoina keskusteltu kouluterveydenhuollon valinnanvapaudesta. Muun muassa 13.6.2016. julkaistussa Juha Marilan kirjoituksessa otettiin kantaa kouluterveydenhuollon valinnanvapauteen. Kirjoituksen perusteella jää epäselväksi, miten Marila kouluterveydenhuollon ja valinnanvapauden ymmärtää.

Meidän on mahdotonta nähdä, miten lakisääteistä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa voitaisiin valinnanvapauden kautta toteuttaa, jos kouluyhteisöön tuodaan monia eri terveydenhuollon palvelujen tarjoajia. 

Vastoin Marilan väitettä lakisääteisessä kouluterveydenhuollossa ei tällä hetkellä ole olemassa valinnanvapautta ja sen mahdollistaminen edellyttäisi lakimuutoksia. 

Kouluterveydenhuolto on juuri sitä primääritason oppilaslähtöistä, ennaltaehkäisevää, jatkuvuuteen perustuvaa ja perheiden itsehoitovalmiuksia tukevaa työtä, jolla ehkäistään ongelmien ajautuminen tilanteeseen, jossa tarvitaan kirjoittajan mainitsemaa yksilöllisen oppilashuoltoryhmän tukea. 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat muun muassa terveydenhoitajan toteuttama oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen sekä oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen. Keskeinen osa niin koulu- kuin opiskeluterveydenhuoltoa on myös oppimisympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta. 

Määräaikaiset tarkastukset ja oppilaiden tapaaminen vuosittain on koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa määrittelevässä asetuksessa todettu välttämättömiksi, jotta ongelmat pystytään mahdollisimman aikaisin tunnistamaan ja puuttumaan tehokkaasti esim. koulukiusaamiseen. Myös koulun terveellisyyden ja turvallisuuden seuranta edellyttää kouluterveydenhuollolta tiivistä kontaktia oppilaisiin ja kouluyhteisöön. Keskeistä kouluterveydenhuollossa on hyvä ja toimiva sekä yksilöllinen että yhteisöllinen oppilashuoltotyö ja moniammatillinen yhteistyö opettajien, rehtoreiden, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa. 

Sote-uudistuksella tavoiteltavia säästöjä valinnanvapaudella tuskin saavutetaan, mahdollisesti voi käydä jopa päinvastoin. Sote-uudistus tuo suurella todennäköisyydellä tullessaan kouluterveydenhuoltoon myös uusia tehtäviä ja velvoitteita, jolloin on entistä tärkeämpää, että kouluterveydenhuolto toteutuu kouluilla toimivana lähipalveluna.

Terveydenhoitajaliitto ei voi hyväksyä sitä, että valinnanvapaudella vaarannetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtävän toteuttamismahdollisuudet ja kouluyhteisölle tärkeä moniammatillinen yhteistyö. Valinnanvapaus murentaa myös terveydenhoitajatyön keskeisen elementin – hoidon jatkuvuuden. Lasten ja heidän perheidensä tunteminen pitkältä ajalta mahdollistaa ennaltaehkäisevän työn toteuttamisen ja tehostaa esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten auttamista.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Leila Lehtomäki, puh. 050 522 6941


Palaa otsikoihin