Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2016

3.6.2016

Terveydenhoitajaliitto vastustaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valinnanvapautta

Sote-uudistuksen selvitysryhmä on esittänyt perhe- ja peruspalveluministerille luovuttamassaan raportissa asiakkaan valinnanvapauden laajentamista koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon.

– Todella vaikeaa ymmärtää, miten valinnanvapaus mahdollistaisi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisen, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat muun muassa terveydenhoitajan toteuttama oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen sekä oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen. Keskeinen osa niin koulu- kuin opiskeluterveydenhuoltoa on oppimisympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta.

– Tarkoitetaanko valinnanvapaudella sitä, että vanhemmat voisivat valita jonkun muun kuin oman koulun terveydenhoitajan? Siinä ei ole kerta kaikkiaan mitään mieltä. Valinnanvapaus murentaa terveydenhoitajatyön keskeisen elementin, hoidon jatkuvuuden. Lasten ja heidän perheidensä tunteminen pitkältä ajalta mahdollistaa ennaltaehkäisevän työn toteuttamisen ja tehostaa esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten auttamista. Valinnanvapaus veisi myös mahdollisuudet toteuttaa tärkeää oppilashuoltotyötä ja moniammatillista yhteistyötä opettajien, rehtoreiden kuraattoreiden ja koulupsykologien kanssa, jatkaa Lehtomäki.

Terveydenhoitajaliitto ei voi hyväksyä sitä, että valinnanvapaudella vaarannetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtävän toteuttamismahdollisuudet.
– Sote-uudistuksella tavoiteltavia säästöjä sillä tuskin myöskään saavutetaan, mahdollisesti voi käydä jopa päinvastoin, Lehtomäki sanoo.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja, TtT Leila Lehtomäki, puh. 050 522 6941, leila.lehtomaki@terveydenhoitajaliitto.fi

Järjestöpäällikkö, TtM Tarja Leinonen, puh. 050 359 7827, tarja.leinonen@terveydenhoitajaliitto.fi


Palaa otsikoihin