Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2017

2.12.2017 Terveydenhoitajaliiton edustajisto 2.12.2017: Terveydenhoitajat tärkeä linkki lastensuojelussa – terveydenhoitajaresurssit saatava pikaisesti kuntoon

Terveydenhoitajaliitto on erittäin huolissaan etenkin neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevien terveydenhoitajien kasvavasta työmäärästä sekä uusista velvoitteista ja tehtävistä, joita ei huomioida terveydenhoitajaresursseissa. Erityisen suuri ongelma on useissa kasvukunnissa ja suurissa kaupungeissa, joissa kunnat eivät palkkaa riittävästi terveydenhoitajia, vaikka asiakasmäärät kasvavat. – Terveydenhoitajien jaksaminen on äärirajoilla ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, toteaa Terveydenhoitajaliiton edustajiston puheenjohtaja Marianne Mäki-Jouppi.

Lue lisää


20.11.2017 Ammattitaitoinen henkilöstö on lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin turva

Lapsille ja nuorille on laissa turvattu oikeus saada opetusta ja kasvatusta sekä opiskeluhuollon ja kouluterveydenhuollon palveluita päteviltä ammattilaisilta. Näin muistuttavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Psykologiliitto sekä Koulukuraattorit ry tänään Lasten oikeuksien päivänä.

Lue lisää


28.11.2017 Anna lapselle raitis joulu -kampanjalla 20. juhlavuosi – myös Terveydenhoitajaliitto osallistuu kampanjaan

Anna lapselle raitis joulu -kampanja juhlii tänä vuonna 20. juhlavuottaan! Kampanjan uudistunut ilme pysäyttää pohtimaan päihteiden käytön seurauksia sekä lasten murtuneita kokemuksia ja muistoja. Valtakunnallisen kampanjan järjestäjät vetoavat kaikkiin aikuisiin, jotta he antaisivat lapsille raittiin joulun – juhlan, joka tarjoaa turvallista ja vastuullista seuraa.

Lue lisää

 

13.10.2017 Kunta-alan pääsopijajärjestöt: Yhteistoiminnan varmistaminen maakunnan väliaikaisessa hallinnossa

Maakunnan väliaikaishallinto aloittaa tämän hetkisen aikataulun mukaan toimintansa 1.7.2018. Tähän liittyen Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT Kuntatyönantajat ovat tehneet yhteisen ohjeen.

Lue lisää


19.9.2017 Terveydenhoitajaliiton jaostoiminta on alkanut – liity sinäkin mukaan vaikuttamaan!

Haluatko kuulla terveydenhoitajatyöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista ensimmäisten joukossa? Haluatko verkostoitua ja keskustella kollegojen kanssa ympäri Suomen? Haluatko aidosti vaikuttaa liiton toimintaan? Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin ’kyllä’, on Terveydenhoitajaliiton jaostoiminta juuri sinua varten!

Lue lisää


16.8.2017 Rokotuskattavuus saatava nousuun

Rokotuksista ja erityisesti rokotevastaisuudesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko nosti asian aiheellisesti esille 15. elokuuta Helsingin Sanomien uutisessa ”Saarikko haluaa kuriin rokotevastaisuuden”. Terveydenhoitajaliitto jakaa ministerin huolen rokotevastaisuuden leviämisestä Suomessa.

Lue lisää


20.6.2017 Terveyspalvelualalle sopimusratkaisu, jossa laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa

Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointialan liitto ovat käyneet neuvotteluja kevään ajan. Työryhmä saavutti 2.6.2017 neuvottelutuloksen, jonka jälkeen neuvotteluosapuolten hallinnot ovat ne hyväksyneet.

Lue lisää


3.6.2017 Parhaat terveystiedon kirjoittajat palkittiin Terveydenhoitajaliiton stipendillä

Suomen Terveydenhoitajaliitto on vuodesta 2013 jakanut stipendejä ylioppilaskokeissa parhaiten menestyneille terveystiedon kirjoittajille. Tänä vuonna stipendit jaettiin viidettä kertaa.

Lue lisää

 

27.5.2017 Suomen Terveydenhoitajaliiton edustajisto 27.5.2017: Marianne Mäki-Jouppi jatkaa Terveydenhoitajaliiton edustajiston puheenjohtajana

Suomen Terveydenhoitajaliiton uusi edustajisto 2017–2021 valitsi 27. toukokuuta pidetyssä kokouksessaan terveydenhoitaja Marianne Mäki-Joupin Seinäjoelta edustajiston puheenjohtajaksi. Mäki-Jouppi toimi puheenjohtajana myös edellisellä kaudella 2013–2016. Edustajiston varapuheenjohtajaksi valittiin terveydenhoitaja Anne Röppänen Helsingistä.

Lue lisää

 

23.5.2017 Terveydenhoitajaliiton hallituksen jäsen, kouluterveydenhoitaja, luottamusmies Heli Salokangas palkittiin Akavan vuoden työpaikkavaikuttajana

Akava on palkinnut vuoden työpaikkavaikuttajina kaksi luottamusmiestä: kouluterveydenhoitaja Heli Salokankaan ja hankintapäällikkö Tuula Aaltolan. Vuoden työpaikkavaikuttajat valittiin ensimmäistä kertaa ja palkinnot luovutettiin Akavan liittokokouksen yhteydessä Helsingissä.

Lue lisää


15.5.2017 Selvin päin kesään – nuorten raittiit valinnat tukevat tasapainoista aikuisuutta

Terveydenhoitajaliitto on tänäkin vuonna mukana Selvin päin kesään -kampanjassa

Lue lisää

 

11.5.2017 Miten rokotusohjelmaan tulevat uudet rokotteet vaikuttavat terveydenhoitajien työaikaan, -järjestelyihin ja mahdollisiin korvauksiin?

Aika-ajoin kunnallisen terveydenhuollon tehtäväksi tulee ylempien viranomaisten määräysten perusteella ylimääräisiä tehtäviä tai lisätehtäviä. Näin käy esimerkiksi silloin, kun rokotusohjelmaan tulee uusia rokotteita, jotka annetaan useille ikäryhmille samanaikaisesti. Näistä esimerkkeinä muun muassa 1.11.2013 alkaneet rokotusohjelman mukaiset tyttöjen HPV-rokotukset ja nyt uusimpana vesirokkorokotusten antaminen 1.9.2017 alkaen 1,5–11-vuotiaille.

Lue lisää


26.4.2017 Akavalaisille uusi jäsenetupalvelu member+ – mistä on kysymys?

Member+ on uudenlainen jäsenetupalvelu ainoastaan akavalaisille jäsenille. Palveluun on kerätty kaikille akavalaisille jäsenille suunnattuja kiinnostavia etuja ja palveluja.

Lue lisää

 

30.3.2017 Valinnanvapaus ei sovellu neuvolapalveluihin

Terveydenhoitajaliitto vastustaa hallituksen kaavailemaa neuvolapalveluiden valinnanvapautta. Valinnanvapauteen sisältyy monia riskejä, jotka ovat ristiriidassa useiden keskeisten sote-uudistuksen tavoitteiden, kuten perhepalveluiden integraation, syrjäytymisen ehkäisyn ja palveluiden tasa-arvoisen saatavuuden, kanssa. Perheet hyötyvät kaikille perheille tarjottavista palveluista ja pitkäkestoisesta asiakassuhteesta neuvolaan.

Lue lisää


17.3.2017 Neuvoloiden keskeinen tehtävä on vanhemmuuden tukeminen

Kansanedustaja Jutta Urpilainen otti Iltalehdessä 5. maaliskuuta kantaa neuvoloiden toimintaan artikkelissa Neuvolat ja perhevapaat uudistettava.

Lue lisää


1.3.2017 Yleistyöaika ei sovi terveydenhoitajatyöhön – asiakaslähtöinen työ kärsii

Terveydenhoitajaliitto torjuu jyrkästi kunta-alan työnantajien suunnitelmia siirtää terveydenhoitajia jaksotyöajasta yleistyöaikaan.

Lue lisää


20.2.2017 Kunnissa panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin ja niiden tasa-arvoiseen saatavuuteen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn

– Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja siihen panostaminen on kustannustehokkain ja tuloksekkain tapa vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja hillitä jatkuvasti kasvavia sairaanhoidon ja korjaavan työn kustannuksia, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Lue lisää


2.2.2017 Vuoden Terveydenhoitaja 2017 Ulla Yli-Karro on yhteiskunnallisesti aktiivinen esimies

Vuoden Terveydenhoitajaksi 2017 on valittu Ulla Yli-Karro, joka on tämän vuoden alusta työskennellyt Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän, Essoten, neuvola- ja perhepalveluiden esimiehenä. Työssään Yli-Karro haluan ennen kaikkea turvata ennaltaehkäisevät, moniammatilliset ja asiakaslähtöiset matalan kynnyksen palvelut.

Lue lisää

 

2.2.2017 Ainu-stipendi 2017 ryhmäneuvolatyön kehittäjälle

Ainu-stipendi 2017 myönnettiin terveydenhoitaja Maria Järviselle, joka vetää ns. asiantuntijaterveydenhoitajana kohdennettuja ryhmiä lisätukea tarvitseville, lasta odottaville perheille ja neuvolaikäisten lasten vanhemmille. Järvinen työskentelee Tampereen kaupungin Koilliskeskuksen neuvolassa.

Lue lisää

 

2.2.2017 Viestintäpalkinto 2017 Audionomiyhdistyksen luottamushenkilöille

Terveydenhoitajaliiton Viestintäpalkinnon 2017 saavat Terveydenhoitajaliiton valtakunnallisen Audionomiyhdistyksen puheenjohtaja, audionomi Paula Peräsalo ja varapuheenjohtaja, audionomi Kati Pesonen-Simonen monipuolisesta ja aktiivisesta materiaalin tuottamisesta audionomin työstä ja audiologiasta.

Lue lisää


2.2.2017 Terveydenhoitaja-lehden vuoden 2016 paras artikkeli on Lapset tarvitsevat aikuismaista vanhemmuutta

Psykologi Keijo Tahkokalliolle on myönnetty Terveydenhoitaja-lehden vuoden 2016 parhaan artikkelin kunniakirja artikkelistaan Lapset tarvitsevat aikuismaista vanhemmuutta. Artikkelissa kerrotaan mielenkiintoisesti lapsen aivojen kehityksestä ja siitä, miten uhmaikäinen tarvitsee rajoja ja miten vanhemman tulee olla lapselle aikuinen – ei lapsen kaveri.

Lue lisää


1.2.2017 eAsioinnin käyttö helpottuu – jatkossa kirjautuminen tapahtuu jäsennumerolla

Terveydenhoitajaliiton eAsioinnin käyttö helpottuu, sillä jatkossa sinne pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksella, joka on jäsennumero ilman 172-alkuosaa ja salasanalla, joka on syntymäaika muodossa ppkkvv. Näin ollen pankkien tupas-tunnistamista ei enää tarvita ja kaikki jäsenet – riippumatta siitä, minkä pankin asiakas on – pääsevät kirjautumaan eAsiointiin.

Lue lisää


11.1.2017 Lääkäripäivät 2017: Kaikki lapset tarvitsevat neuvolaa

Suomalaislapset ovat maailman terveimpiä kattavan neuvolajärjestelmän ansiosta. Suomalainen neuvola on avainasemassa myös maahanmuuttajalasten kotouttamisessa, sanoo lastentautien erikoislääkäri Eeva Salo.

Lue lisää


5.1.2017 YTHS:n työehtosopimusta jatketaan vuodella entisin ehdoin

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n JUKOlaisia terveydenhoitajia koskevan työehtosopimuksen osalta on päästy ratkaisuun. Ratkaisun mukaisesti nykyistä työehtosopimusta jatketaan ns. vanhoin ehdoin vuosi eteenpäin eli 31.1.2018 saakka.

Lue lisää