Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2017

2.2.2017 18.47

Ainu-stipendi 2017 ryhmäneuvolatyön kehittäjälle

Ainu-stipendi 2017 myönnettiin terveydenhoitaja Maria Järviselle, joka vetää ns. asiantuntijaterveydenhoitajana kohdennettuja ryhmiä lisätukea tarvitseville, lasta odottaville perheille ja neuvolaikäisten lasten vanhemmille. Järvinen työskentelee Tampereen kaupungin Koilliskeskuksen neuvolassa.

Ryhmät toimivat matalan kynnyksen periaatteella, johon vanhemmat voivat osallistua helposti ja turvallisesti. Ryhmässä on mahdollista käyttää aikaa ja keskittyä syvällisemmin asiakkaiden tarpeisiin. Yhteistyökumppanit – Tampereen Perhepalvelut ja NNKY:n Itu-työ (luottamuksellista kriisineuvontaa yllätysraskaustilanteessa eläville sekä abortin läpikäyneille) – arvostavat yhteistyötä ja haluavat sen jatkuvan.

Ensimmäisen ryhmän suunnittelu alkoi keväällä 2015 ja ryhmää on toteutettu syksystä 2015. Ryhmiä on aina yksi keväisin ja yksi syksyisin, ja ryhmät kokoontuvat joka toinen viikko. Vapaamuotoisessa ympäristössä Itu-työn kodikkaissa ryhmätiloissa tapahtuvat kohtaamiset luovat syvyyttä, rentoutta ja luottamusta.

Valinnan tehnyt Terveydenhoitajaliiton koulutus- ja ammattiasiaintoimikunta näki, että asiantuntijaterveydenhoitajan pitämissä kohdennetuissa ryhmissä tulee hyvin esiin terveydenhoitajatyön laaja-alainen asiantuntijuus, asiakkaiden osallistaminen ja neuvolatyön näkyväksi tekeminen. Sekä asiakkaat että Tampereen kaupunki ovat ilmaisseet arvostavansa kehitettyä ryhmätoimintaa, ja sitä onkin suunniteltu jatkuvaksi. Toimintamallia tullaankin mahdollisesti laajentamaan tulevaisuudessa koko kaupungin alueelle. Erityisen merkittävää on se, että toiminta perustuu sote-uudistuksenkin tavoitteiden mukaisesti asiakaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

– Ryhmämuotoisten tapaamisten kehittäminen neuvoloissa tuo paljon mahdollisuuksia. Asiakkaat saavat ryhmästä paljon tukea ja apua käsitellä vanhemmuuteen ja jaksamiseen liittyviä asioita. Ryhmässä on helppo antaa asiakkaalle positiivista ja voimaannuttavaa palautetta sekä luoda toivoa ja uskoa siihen, että hän selviää ja vanhemmuus on asia, jonka eteen kannattaa ponnistella, Maria Järvinen toteaa.

Ainu-stipendin saaja julkistettiin Terveydenhoitajapäivillä 2. helmikuuta 2017. Berner Oy ja Terveydenhoitajaliitto myöntävät Ainu-stipendin vuosittain kannustuksena odottavien ja lapsiperheiden parissa tehtävän terveydenhoitajatyön tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Lisätietoja:
terveydenhoitaja Maria Järvinen, maria.jarvinen@tampere.fi, puh. 040 806 3118
kehittämispäällikkö Aija Saarinen, aija.saarinen@terveydenhoitajaliitto.fi, puh. 040 571 0356

Kuvapyynnöt: viestinnän asiantuntija Tiina Raivo, tiina.raivo@terveydenhoitajaliitto.fi, puh. 040 502 9388

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on ammattijärjestö, jonka tavoitteena on edistää terveydenhoitajien ja audionomien työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista, ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa. Toimimme aktiivisesti terveyden edistämiseksi ja vaikutamme kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan. Terveydenhoitajaliitossa on noin 7 500 jäsentä ja se kuuluu korkeasti koulutettujen Akavaan. www.terveydenhoitajaliitto.fi

 


Palaa otsikoihin