Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2017

20.2.2017

Kunnissa panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin ja niiden tasa-arvoiseen saatavuuteen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn

– Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja siihen panostaminen on kustannustehokkain ja tuloksekkain tapa vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja hillitä jatkuvasti kasvavia sairaanhoidon ja korjaavan työn kustannuksia, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Hallitusohjelmassa painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä eriarvoisuuden vähentämistä. Keskeistä on panostaa perusterveydenhuollon palveluihin ja huolehtia, ettei ennaltaehkäisevää työtä jätetä sairaanhoitotehtävän jalkoihin, vaan sille turvataan riittävä rahoitus ja osaava henkilöstö. Ilman toimivaa perusterveydenhuoltoa ei päästä eroon sairaaloiden potilasjonoista ja alati kohoavista terveydenhuollon kustannuksista.

– Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja siihen panostaminen on kustannustehokkain ja tuloksekkain tapa vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja hillitä jatkuvasti kasvavia sairaanhoidon ja korjaavan työn kustannuksia, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

– Neuvoloissa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja kodeissa tehtävällä ennaltaehkäisevällä työllä voidaan tehokkaasti vähentää kansantautien riskitekijöitä, Lehtomäki jatkaa.

– Myös syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava niin kuntien kuin tulevien maakuntien päätöksenteossa. Psykososiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä ongelmien varhaisessa tunnistamisessa on neuvoloilla ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla merkittävä rooli, Lehtomäki toteaa.

Terveydenhoitajaliitto on julkaissut kuntavaaliteesinsä, joissa painopisteenä on mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja ikääntyvien terveys:

  • Suomi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaaksi.
  • Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tasa-arvoisesti kaikkien saataville.
  • Syrjäytymisen ehkäisyä edistävät toimenpiteet keskiöön
  • Työterveyshuollon keskeinen rooli työhyvinvoinnin edistämisessä ja työurien pidentämisessä turvattava.
  • Ikääntyvien terveyteen ja toimintakykyyn lisäpanostaminen.

 

Terveydenhoitajaliiton kuntavaaliteesit ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä: https://www.terveydenhoitajaliitto.fi/uutishuone/kuntavaalit_2017/vaaliteesit_2017-2018


Lisätiedot
puheenjohtaja Leila Lehtomäki
leila.lehtomaki@terveydenhoitajaliitto.fi
puh. 050 522 6941


Palaa otsikoihin