Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2017

13.10.2017

Kunta-alan pääsopijajärjestöt: Yhteistoiminnan varmistaminen maakunnan väliaikaisessa hallinnossa

Maakunnan väliaikaishallinto aloittaa tämän hetkisen aikataulun mukaan toimintansa 1.7.2018. Tähän liittyen Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT Kuntatyönantajat ovat tehneet yhteisen ohjeen.

Väliaikaishallinto tulee tekemään maakuntaa sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia, joten sen on noudatettava toiminnassaan yhteistoimintalain periaatteita (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja maakunnassa 449/2007, sekä ns. voimaanpanolain 7 §, Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.)


Väliaikaishallinto perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudeksi 1.7.2018 - 31.12.2019. Väliaikainen yhteistoimintaelin toimii käytännössä, kunnes maakunta perustaa pysyvän yhteistoimintaelimen. Ennen 1.7.2018 perustettu väliaikainen yhteistoimintaelin on ns. epävirallinen elin, mutta samat periaatteet soveltuvat tähänkin yhteistoimintaelimeen.


Maakunnan väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen valitaan työnantajan ja henkilöstön edustajat samoja periaatteita noudattaen kuin kunnan yhteistoimintaelimeen. Väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimessä henkilöstöä edustavat siis kunta-alan pääsopijajärjestöjen (KoHo, JUKO, Kunta-alan Unioni) maakunnalliset edustajat. Kustakin pääsopijajärjestöstä valitaan yhteistoimintaelimeen 2 edustajaa (2+2+2). Pääsopijajärjestöt päättävät ja ohjeistavat kukin omalta osaltaan sen, miten edustajat valitaan. Pääsopijajärjestöt ilmoittavat edustajansa jokaisen maakunnan väliaikaishallinnolle ja/tai ao. maakunnan muutosjohtajille 1.7.2018 mennessä. Vain kunta-alan pääsopijajärjestöillä on maakuntien väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä mandaatti edustaa henkilöstöä. Maakuntiin siirtyvillä henkilöillä on luonnollisesti nykyisillä työpaikoillaan yhteistoimintaneuvottelut työnantajavaihdoksen johdosta.

 

Henkilöstön edustajille annetaan vapautus työstä (KVTES 7 luku 8 § 6 mom. (tilapäinen vapautus)), jotta hän voi osallistua yhteistoimintaelimen kokoukseen (yt-lain 20 §). Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti kunkin henkilöstön edustajan työnantaja.  Kustannusten korvaamisesta tulisi sopia maakunnittain niin, että maakunta korvaa lähettäville työnantajille yhteistoimintaelimessä osallistumisesta aiheutuvat kustannukset.

 

Tämän ohjeen mukaisesti Kunta-alan Unionin 2 edustajaa valitaan siten, että yksi edustaja valitaan JHL ry:stä ja yksi edustaja valitaan JYTY ry:stä. KoHosta valitaan yksi edustaja Tehystä ja yksi edustaja SuPerista. JUKOsta valitaan kaksi edustajaa.

 

Helsingissä 13.10.2017


Päivi Niemi-Laine                                  Maija Pihlajamäki
JHL:n puheenjohtaja                            Jytyn puheenjohtaja


Olli Luukkainen
JUKOn puheenjohtaja


Rauno Vesivalo                                     Silja Paavola
Tehyn puheenjohtaja                           SuPerin puheenjohtaja

 

 Palaa otsikoihin