Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2017

27.5.2017

Suomen Terveydenhoitajaliiton edustajisto 27.5.2017: Marianne Mäki-Jouppi jatkaa Terveydenhoitajaliiton edustajiston puheenjohtajana

Suomen Terveydenhoitajaliiton uusi edustajisto 2017–2021 valitsi 27. toukokuuta pidetyssä kokouksessaan terveydenhoitaja Marianne Mäki-Joupin Seinäjoelta edustajiston puheenjohtajaksi. Mäki-Jouppi toimi puheenjohtajana myös edellisellä kaudella 2013–2016. Edustajiston varapuheenjohtajaksi valittiin terveydenhoitaja Anne Röppänen Helsingistä.

Lastenneuvolassa terveydenhoitajana työskentelevä Marianne Mäki-Jouppi jatkaa Terveydenhoitajaliiton edustajiston puheenjohtajana. Mäki-Joupilla on pitkä historia monenlaisissa Terveydenhoitajaliiton luottamustehtävissä ja myös Etelä-Pohjanmaan terveydenhoitajayhdistyksen toiminnassa. Hän on myös toista kautta Akavan liittokokousedustaja. Akavan Etelä-Pohjanmaan alueverkoston jäsenenä hän aloitti tänä keväänä.

– Tänä päivänä terveydenhoitajilla riittää haasteita. Haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, että terveydenhoitajan ja audionomien ammattia ja tutkintoon johtavaa koulutusta kehitetään muuttuvan työelämän tarpeiden mukaisesti ja että työn toimintaedellytykset turvataan. On myös huolehdittava siitä, että palkkaus saadaan nostettua työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Terveydenhoitajille on siirretty ja tulee myös tulevaisuudessa siirtymään vaativia tehtäviä muilta ammattiryhmiltä. On selvää, että myös ne tulee huomioida palkkauksessa.

Varapuheenjohtajaksi valittu Anne Röppänen työskentelee osastonhoitajana Helsingin kaupungin opiskeluterveydenhuollossa. Myös Röppänen on toiminut pitkään ja aktiivisesti Terveydenhoitajaliiton luottamustoimissa.

– Pidän erittäin tärkeänä, Terveydenhoitajaliiton strategian mukaisesti, että sote-uudistuksessa ennaltaehkäisevän työn toimintaedellytykset vahvistuvat ja uusissa rakenteissa terveydenhoitajien ja audionomien asiantuntemus hyödynnetään mahdollisimman hyvin.

Terveydenhoitajaliiton edustajisto on liiton ylin päättävä elin, joka linjaa liiton toiminnan, hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Edustajiston toimikausi kestää neljä vuotta.

 

Lisätiedot:
edustajiston puheenjohtaja Marianne Mäki-Jouppi, 0405103328, marianne.maki-jouppi@anvianet.fi

edustajiston varapuheenjohtaja Anne Röppänen, 040 649 5299, anne.roppanen@hel.fi

Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki, puh. 050 522 6941, leila.lehtomaki@terveydenhoitajaliitto.fi


Palaa otsikoihin