Teesi: Ikääntyvien terveyteen ja toi­min­ta­ky­kyyn li­sä­pa­nos­ta­mi­nen

Ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja tulee järjestää lainsäädännön ja valtakunnallisten suositusten mukaan. Palvelujen järjestämisessä tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä ja kehittää nykyistä laajemmin esimerkiksi seniorineuvolatoimintaa ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Ikäihmisten tulee voida itse vaikuttaa käyttämiinsä ja heille tarjottaviin palveluihin. Heidän osallisuuttaan terveyspalveluissa voidaan vahvistaa palveluohjausta lisäämällä. Palveluiden toteuttamisessa tulee hyödyntää ennaltaehkäisevän työn asiantuntijoita. Näin ylläpidetään ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä kustannustehokkaasti.