Teesi: Neuvola-, koulu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon palvelut ta­sa­ver­tai­ses­ti kaikkien saataville

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen tarkoituksena on turvata lapsille ja nuorille yhtenäiset ja suunnitelmalliset palvelut eri puolilla maata. Asetuksen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, tehostaa varhaista tukea ja hillitä korjaavien palvelujen lisäämispainetta sekä kustannustason nousua.

Riittämättömät terveydenhoitajamäärät useissa kunnissa vaikeuttavat asetuksen velvoitteiden toteuttamista, mikä on johtanut alueellisiin eroihin neuvola- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa. Asiakasmäärien sekä uusien velvoitteiden ja tehtäväsiirtojen lisääntyessä on huolehdittava siitä, että henkilöstöä on riittävästi, jotta vaikuttava ja asiakas- ja potilasturvallinen työ mahdollistuu. Lisäksi riittävä työntekijämäärä mahdollistaa terveydenhoitajien laaja-alaisen osaamisen hyödyntämisen eikä terveydenhoitajatyön osaamisalueille tarvita muiden ammattiryhmien työntekijöitä.