Teesi: Suomalainen neu­vo­la­jär­jes­tel­mä, ter­vey­den­hoi­ta­jan työ ja koulutus kan­sain­vä­li­sik­si vien­ti­tuot­teik­si

Koska terveyden perusta luodaan lapsena, on panostettava lasten ja perheiden terveyteen ja hyvinvointiin. Ennaltaehkäisevä työ perheiden tukemiseksi ja varhainen puuttuminen ongelmiin on kustannustehokasta. Tässä neuvolat ovat avainasemassa. Neuvolatyön ja terveydenhoitajakoulutuksen määrätietoisella kehittämisellä voidaan vaikuttaa siihen, että käytössä on uusimmat ja vaikuttavimmat toimintakäytännöt, joilla voidaan edistää lasten ja perheiden ja koko kansakunnan terveyttä ja hyvinvointia.

Neuvolajärjestelmä on uniikki suomalainen innovaatio. Lähes kaikki suomalaiset perheet käyttävät neuvolapalveluita ja niitä arvostetaan suuresti. Neuvolajärjestelmä, terveydenhoitajan työ ja koulutus ovat myös suuren kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Niistä ollaan kiinnostuneita erityisesti Aasian maissa ja Yhdysvalloissa. Ne soveltuvat erinomaisesti kansainvälisiksi vientituotteiksi, koska globaalisti ollaan yhä enemmän kiinnostuneita kansan terveyden edistämisestä ja ennaltaehkäisevästä työstä. Ne ovat terveydenhoitajatyön erityisyyttä ja niiden tuotteistamista vientiin tulee tehokkaasti edistää.