Teesi: Työ­ter­veys­huol­lon keskeisen roolin turvaaminen työ­hy­vin­voin­nin edistämisessä ja työurien pi­den­tä­mi­ses­sä

Työssä olevan väestön ikääntyessä ja työurien pidentyessä hyvin toimiva ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on kustannustehokkain tapa työkyvyn ylläpitämiseen ja keskeinen osa työurien pidentämistavoitteita.
Työterveyshuollon rooli on keskeinen sovittaessaan yhteen työn-tekijöiden ja yritysten tarpeet työkyvyn ylläpitämiseksi ja työssä jaksamisen tukemiseksi. Jotta työurat pidentyisivät odotetulla tavalla, työterveyden ja työhyvinvoinnin parantamiseen on sitouduttava kaikilla tasoilla yrityksissä, kunnissa ja koko yhteiskunnassa. Työterveyshuollon palvelujen sisältöjä on edelleen kehitettävä ennaltaehkäisyä tukevaan ja työkykyä ylläpitävään suuntaan. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon resurssit on turvattava riippumatta siitä, tuottaako työterveyshuollon palvelun yksityinen tai julkinen palvelutuottaja.