Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf

Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf är hälsovårdarnas och audionomers intressebevakningsförbund. Hälsovårdaren är sakkunnig i frågor rörande vård, folkhälsa och hälsobefrämjande. Hälsovårdaren arbetar för individens hälsa och livskvalitetens befrämjande i samhället. Arbetet handlar även om att förebygga sjukdomar, att bota och att rehabilitera. Hälsovårdaren utför sitt arbete nära människorna; i hemmen, på mödra- och barnarådgivningsbyråer, i familjeplaneringsrådgivningen, i skolor, på företagshälsovård, inom hemsjukvården och på olika hälsovårds- och sjukvårdsmottagningar.

Hälsovårdarna arbetar även med planering, ledarskap och utbildning inom olika projekt i hemlandet och utomlands samt i föreningar och förbund. Efter avlagd hälsovårdarexamen (240 sp) legitimeras hälsovårdaren som både sjuksköterska och hälsovårdare. 

Audionomen är sakkunnig i frågor som gäller vårdarbete, hörsel- och balansundersökningar samt hörselns rehabilitering. Audionomen arbetar inom både specialsjukvården och bashälsovården samt vid olika rehabiliterings- och forskningsinstitutioner och samfund inom denna sektor. Audionomen utbildning ordnas som specialiseringsutbildning (60sp) efter avlagd examen som sjuksköterska eller hälsovårdare vid yrkeshögskola.

Totala antalet medlemmar är cirka 7 500.