Edustajisto ja hallitus

Terveydenhoitajaliitossa ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajisto linjaa liiton toiminnan, hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Edustajistossa on vähintään yksi edustaja jokaisesta terveydenhoitajayhdistyksestä sekä valtakunnallisesta Audionomiyhdistyksestä.

Hallitus on liiton toimeenpaneva elin, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa liiton toiminnan suunnittelu ja organisointi. Hallitustyöskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja, joka vastaa liiton toiminnasta. Liiton käytännön toimintaa toteuttaa liiton toimisto hallituksen päätösten mukaisesti. Hallitus valitsee keskuudestaan myös liiton varapuheenjohtajat. Hallituksessa on yksi edustaja jokaisesta terveydenhoitajayhdistyksestä sekä valtakunnallisesta Audionomiyhdistyksestä.

Edustajiston ja hallituksen toimikausi kestää neljä vuotta.

Edustajisto 2021-2025
Hallitus 2021-2024