Turvallisemman tilan periaatteet

Terveydenhoitajaliitto noudattaa kaikessa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteiden tavoitteena on

  1. Luoda fyysisistä tilaisuuksista, etätilaisuuksista tai esimerkiksi keskusteluryhmistä paikallaolijoille fyysisesti ja henkisesti
    turvallinen paikka.
  2. Taata yhdenvertainen, kunnioittava ja avoin ilmapiiri.
  3. Vahvistaa Terveydenhoitajaliiton arvojen mukaista toimintaa.

Arvojamme ovat tasa-arvo, rohkeus ja luotettavuus.

Tapahtumiin osallistujien ja järjestäjien tulee kohdella toisiaan yhdenvertaisesti ilman minkäänlaista sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, yhteiskunnalliseen alkuperään, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa minkäänlaisesta seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta häirinnästä tai ahdistelusta. Rasismi ja syrjintä eivät kuulu toimintaamme. Epäasiallista käytöstä on myös esimerkiksi toisen vähättely tai ohittaminen keskustelussa edellä mainituin perustein.

Turvallisemman tilan periaatteiden lähtökohta on, että kohtelemme muita kuten haluaisimme itseämme kohdeltavan. Tämän toteutumiseksi toimimme seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Kunnioita jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta. Kunnioita toisten yksityisyyttä ja muista, että jokainen määrittelee omat fyysiset ja psyykkiset rajansa.

Kohtaa toiset tasavertaisina. Anna tilaa keskustelulle, kuuntele ja ole avoin osallistujien moninaisuudelle ja erilaisille mielipiteille. Ole valmis oppimaan ja kehittymään. Huolehdi omasta ja toisten hyvinvoinnista parhaasi mukaan.

Tiedosta omat ennakko-oletuksesi ja tarkastele kriittisesti omaa ajatteluasi. Älä pidä omia näkemyksiäsi ainoina oikeina. Älä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta, perhesuhteista tai mielipiteestä. Pyri osaltasi purkamaan stereotypioita. Edistä oikean tiedon leviämistä ja estä väärän tiedon leviämistä. Ajattele ja ennakoi. Huomioi, että oma vakiintunut tapa ajatella voi joskus loukata toisia.

Tunnista ja puutu syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Puuttuminen on jokaisen tehtävä. Opi tunnistamaan häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu ja puutu siihen ottamalla asia puheeksi rauhallisesti mahdollisuuksien mukaan jo tilanteessa.

Älä vähättele toisen kokemusta. Pyydä anteeksi, jos olet itse loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. Suhtaudu ymmärtäväisesti toisten virheisiin ja pyri sopimaan asia mahdollisuuksien mukaan osapuolten kanssa.

Turvallisen tilan periaatteista muistutetaan osallistujia kaikessa toiminnassamme.

Toimi näin, jos koet jonkun rikkovan turvallisemman tilan periaatteita Terveydenhoitajaliiton toiminnassa:

On tärkeää, että osallistujat puuttuvat itse epäasialliseen käyttäytymiseen mahdollisimman nopeasti ja asiallisesti. Ota ensisijaisesti asia puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Ihminen voi erehtyä, ja keskustelun kautta hänellä on mahdollisuus muuttaa toimintaansa. Mikäli et saa asiaa ratkaistua tai et voi/halua ottaa asiaa itse puheeksi, toimi seuraavien kohtien mukaan:

  1. Terveydenhoitajaliiton toimijat ovat tapahtumissa osallistujia varten. Ota tarvittaessa yhteyttä paikan päällä olevaan Terveydenhoitajaliiton edustajaan, joka keskustelee asian kanssasi läpi. Sen jälkeen joko hän tai toinen Terveydenhoitajaliiton edustaja tai nämä yhdessä ottavat asian puheeksi sen henkilön kanssa, jonka koet rikkoneen turvallisemman tilan periaatteita. Välitämme hänelle kokemuksen turvallisuudentunteesi loukkaamisesta ja edistämme näin tilanteen rauhoittumista.
  2. Mikäli häiritsevä käytös on toistuvaa ja näkyvää tai tilanne ei ole ratkaistavissa, Terveydenhoitajaliiton edustajalla on mahdollisuus pyytää turvallisuutta rikkovaa henkilöä poistumaan tilaisuudesta hienovaraisesti ja vähän huomiota herättävällä tavalla.
  3. Tarvittaessa tai mikäli turvallisemman tilan periaatteita rikkovana osapuolena on Terveydenhoitajaliiton toimiston edustaja, voit olla yhteydessä liiton varapuheenjohtajaan: 1. varapuheenjohtaja Virve Mikkonen tai 2. varapuheenjohtaja Heli Salokangas.