Terveydenhoitajan erityispätevyys

Terveydenhoitajan erityispätevyyden tarkoituksena on vahvistaa terveydenhoitajien ammatillista osaamista ja nostaa esiin ammatin vaatima osaaminen sekä työn monipuolisuus ja vaihtelevuus, edistää terveydenhoitajien ura- ja palkkakehitystä sekä vastata työelämän kasvaviin vaatimuksiin.

Haettavat erityispätevyydet ovat: 1. Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen, 2. Aikuisten terveyden edistäminen, 3. Kansanterveyden edistäminen.

Erityispätevyyden hakukriteerit

Terveydenhoitajan erityispätevyyteen tarvitaan 200 pistettä, jotka jakautuvat seuraavasti: koulutus (tiedollinen osaaminen, min. 60 p), kokemus (taidollinen osaaminen, min. 40 p), terveyden edistäminen (julkaisut, tutkimus ja kehittäminen, min. 60 p) ja yhteiskunnallinen toiminta (0–20 p).

Terveydenhoitajan erityispätevyyden saaminen edellyttää Terveydenhoitajaliiton jäsenyyttä. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja hänellä tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen alalta viiden (5) vuoden työkokemus, josta vähintään kolme (3) vuotta haettavalta erityispätevyysalueelta viimeisen viiden vuoden aikana. Erityispätevyys edellyttää vahvaa terveydenhoitajan työn käytännön osaamista ja teoreettista hallintaa sekä näyttöjä aktiivisesta toiminnasta tiedon hankkijana, osaamisen välittäjänä ja kehittäjänä.

Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyysrekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

Erityispätevyys on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se on päivitettävä.

Erityispätevyyttä voi hakea milloin tahansa. Hakemuksen käsittely maksaa 100 euroa ja maksu on suoritettava etukäteen seuraavia tilejä käyttäen:

Nordea Pankki FI11 1572 3000 2000 06 NDEAFIHH
Danske Bank FI34 8000 1200 1854 20 DABAFIHH
Maksun viitteeksi: Erityispätevyyshakemus.

Hakemukset tulee lähettää postitse ja tosite suoritetusta maksusta liitetään hakemukseen. Kuoreen merkintä ”Erityispätevyyshakemus”. Ilman maksutositetta hakemusta ei käsitellä. Hylätyn hakemuksen täydennysmaksu on 30 euroa.

Toivomme jäsentemme hyödyntävän laajasti erityispätevyysjärjestelmää!

Hakemus