Työaika

Hyvinvointialueet

Terveydenhoitajat ovat pääosin joko jaksotyöajassa tai yleistyöajassa. Jaksotyöajassa tasoittumisjakson pituus voi olla 1–4 viikkoa tai myös 6 viikkoa. Arkipyhät alentavat ylityökynnystä 7 tuntia 39 minuuttia/arkipyhä täydessä työajassa. Osa-aikatyössä arkipyhä alentaa säännöllistä työaikaa osa-aikatyön suhteessa. Lisätyötä voi muodostua ainoastaan osa-aikaisessa työssä.

Työvuoroluetteloon ennalta suunniteltu keskeytys (tiedossa vähintään viikkoa ennen jakson alkua) lyhentää säännöllistä työaikaa 7 tuntia 39 minuuttia keskeytyspäivää kohden, enintään 38 tuntia 15 minuuttia kalenteriviikossa. Jos keskeytys ei ole ollut tiedossa vähintään viikkoa ennen jakson alkua (ns. muu keskeytys), niin säännölli- nen työaika lyhenee sen verran kuin työvuoroluetteloon kyseiselle päivälle oli työai- kaa merkitty.

Yleistyöajassa säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työntekijä voi valita itse, haluaako hän syödä ripeästi työajalla vai haluaako hän pitää työaikaan kuulumattoman lepotauon n. työvuoron keskivaiheilla. Yleistyöajassa voidaan käyttää myös 2–6 viikon tasoittumisjaksoa. Niillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy ns. arkipyhiä, työaikajakson säännöllinen työaika on 7 tuntia 39 minuuttia lyhyempi kutakin arkipyhää kohden.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualalla Terveydenhoitajaliiton jäsenistö työskentelee pääosin jakso- työajan tai normaalityöajan muodossa. Jaksotyössä täysi säännöllinen työaika on kolmen viikon jaksossa 114 tuntia 45 minuuttia. Työvuoron pituus on enintään 10 tuntia ja yövuoron pituus enintään 12 tuntia, ellei ole sovittu enintään 15 tunnin työ- vuorosta. Normaalityöajassa vuorokautinen säännöllinen työaika pääsääntöisesti on enintään 9 tuntia ja viikoittainen työaika enintään 38 tuntia 15 minuuttia.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla Terveydenhoitajaliiton jäsenistö työskentelee pää- osin jaksotyöajan tai yleistyöajan piirissä. Jaksotyöajassa täysi säännöllinen työaika on enintään 10 tuntia vuorokaudessa, 12 tuntia yövuorossa ja 38 tuntia 20 minuuttia viikossa. Yleistyöajassa säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 20 minuuttia viikossa.