Terveydenhoitajaliitto

Terveydenhoitajaliitto on kaikkien terveydenhoitajien ja audionomien oma liitto.

Terveydenhoitajaliittoon voivat liittyä kaikki terveydenhoitajan koulutuksen saaneet, jotka työskentelevät mm. terveydenhoitajan, työterveyshoitajan, sairaanhoitajan tai esimiehen tehtävissä, järjestöissä tai yksityisyrittäjinä. Myös kaikki audionomikoulutuksen saaneet voivat olla liiton jäseniä.

Olemme ainoa ammattijärjestö, jonka keskeisimpänä tavoitteena on vahvan työsuhde-edunvalvonnan lisäksi edistää terveydenhoitajien ja audionomien koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä ja edunvalvontaa. Toimimme aktiivisesti terveyden edistämisen asioissa ja vaikutamme kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina, koulutus- ja terveyspolitiikkaan.

Liitto osallistuu kansanterveystyön, terveydenhuollon ja terveysalan koulutuksen kehittämiseen. Terveydenhoitajaliitto on myös terveyden edistämisen asiantuntijajärjestö. Terveydenhoitajaliitto vaikuttaa aloitteillaan ja kannanotoillaan maan työmarkkina-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Terveydenhoitajaliitto on perinteikäs ja vakaa ammattiliitto, joka on perustettu jo vuonna 1938. Liitto on ollut olemassa lähes yhtä kauan kuin terveydenhoitajakoulutusta on järjestetty Suomessa vuodesta 1924 lähtien.

Terveydenhoitajaliittoon kuuluu noin 6500 terveydenhoitajaa, audionomia, alan opiskelijaa, opettajaa, tutkijaa ja johtajia. Liitolla on 15 alueellista terveydenhoitajayhdistystä ja valtakunnallinen Audionomiyhdistys.

Terveydenhoitajaliitto kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja neuvottelujärjestönä julkisella sektorilla toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Terveydenhoitajaliitto on poliittisesti sitoutumaton.