Yhdistykset

Terveydenhoitajaliitolla on yhteensä viisitoista (15) terveydenhoitajayhdistystä ympäri Suomen ja lisäksi valtakunnallinen Audionomiyhdistys.

Aktiiviset yhdistykset

Terveydenhoitajayhdistykset järjestävät kokouksia, koulutuksia, tapahtumia ja virkistystoimintaa, joihin kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita. Lisäksi yhdistykset tukevat terveydenhoitajia paikallisessa edunvalvonnassa. Jokaiseen yhdistykseen on nimetty hallitus, joka vastaa yhdistyksen toiminnasta.

Kaikki Terveydenhoitajaliiton jäsenet kuuluvat automaattisesti oman alueensa yhdistykseen. Jäsenillä on hyvät vaikuttamismahdollisuudet yhdistyksissä ja yhdistyksien kautta myös liitossa.

Tutustu terveydenhoitajayhdistysten ja valtakunnallisen Audionomiyhdistyksen kotisivuihin!