Akavan Mieleni terveys on #TärkeäOsaMinua
-kampanjassa korkeakouluopiskelijat ja nuoret aikuiset voivat jakaa kokemuksiaan siitä, mikä haastaa heidän hyvinvointiaan. Terveydenhoitajaliitto on Akavan jäsenjärjestönä mukana kampanjassa.

Kampanjan tavoitteena on välittää päättäjille ajantasaista tietoa nuorten tilanteesta. Tuomme esiin myös ratkaisuehdotuksiamme ongelmiin.

Korkeakouluopiskelijat opiskelevat ja valmistuvat hyvin erilaiseen maailmaan kuin ennen: työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja nuorilla on monia paineita. Monia heistä kuormittavat muun muassa opintojen ja työn yhteensovittaminen, epävarma taloudellinen tilanne, mielenterveysongelmat ja jaksaminen sekä työllistymisvaikeudet. Tulevaisuus voi olla heidän näkökulmastaan monin tavoin epävarmaa.

Huoli nuorten hyvinvoinnista on suuri, erityisesti kun tiedämme, että mielenterveysongelmat ovat yhä yleisempiä nuorilla.

– Haluamme kuulla kampanjamme avulla nuorilta itseltään, millaista heidän arkensa on ja millaisia pulmia heillä on ja mitkä asiat toisivat heille hyvää oloa sekä parantaisivat heidän hyvinvointiaan, kertoo Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Pauliina Ryökäs.

Kutsumme maalis- ja huhtikuun aikana nuoret www.tarkeaosaminua.fi -sivulle kertomaan, mikä haastaa heidän hyvinvointiaan. Kokemukset jätetään nimettöminä.

– Keräämme nuorten kokemuksia ja tarinoita ymmärtääksemme paremmin, miten voimme tukea ja auttaa heitä. Kokoamme kampanjasivun kautta kerätyt nuorten kokemukset yhteen ja muotoilemme yhdessä asiantuntijoidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa ratkaisuehdotuksia nuorten haasteisiin, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Toimitamme tietoa nuorten tilanteesta ja ratkaisuehdotuksemme tasavallan presidentille, kansanedustajille ja ministereille syksyllä 2024.

Akava toteuttaa kampanjan yhdessä Akavan opiskelijoiden ja jäsenjärjestöjensä kanssa. Kampanjassa ovat mukana Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, MIELI Suomen mielenterveys ja Nyyti.