Lausunnot

Vuosi 2024

Terveydenhoitajaliiton lausunto STM:n lausuntopyyntöön imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koskevasta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta 24.5.2024
(Lausunto on luettavissa STM:n lausuntopalvelusta.)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta 6.5.2024

Terveydenhoitajaliiton kommentteja Akavan kunta- ja aluevaalitavoitteisiin 30.4.2024

Terveydenhoitajaliiton lausunto STM:n asetukseen lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 26.4.2024
(Lausunto on luettavissa STM:n lausuntopalvelusta.)

Käypä hoito -suositus: Syömishäiriö 25.4.2024

Terveydenhoitajaliiton lausunto luonnoksesta sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen hoitosuositukseksi 2.2.2024
(Lausunto on luettavissa STM:n lausuntopalvelusta.)

Terveydenhoitajaliiton lausunto STM:n lausuntopyyntöluonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta 8.1.2024
(Lausunto on luettavissa STM:n lausuntopalvelusta.)

Vuosi 2023

Kommentit Akavan lausuntopyyntöön: Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta 21.12.2023

Terveydenhoitajaliiton lausunto koskien työrauhalainsäädännön kehittämistä 4.12.2023

Käypä hoito -suositus: Migreeni 29.11.2023

STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muutoksesta 22.11.2023
(Lausunto on luettavissa STM:n lausuntopalvelusta.)

Käypä hoito -suositus: Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito 20.11.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta STM:n asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 8.11.2023
(Lausunto on luettavissa STM:n lausuntopalvelusta.)

Käypä hoito -suositus: Tyypin 2 diabetes 4.10.2023

Käypä hoito -suositus: Sydämen vajaatoiminta 29.9.2023

Terveydenhoitajaliiton lausunto STM:n lakiluonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta 15.9.2023

Kommentit Akavalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 8.9.2023

Terveydenhoitajaliiton lausunto perinaalimielenterveyden erityispätevyydestä 31.8.2023

Terveydenhoitajaliiton kommentit sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiasuunnitelman luonnoksesta Akavalle 29.8. ja STM:lle 30.8.
(Lausunto on luettavissa STM:n lausuntopalvelusta.)

Terveydenhoitajaliiton näkemyksiä STM:n täydennyskoulutusasetuksen valmisteluun ja täydennyskoulutuksen nykytilaan liittyen 18.8.2023

Hotus-hoitosuositus: Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten kohtaaminen ja tukeminen  13.8.2023

Terveydenhoitajaliiton lausunto OKM:n lausuntopyyntöön SOTEKO-hankkeen esityksistä 20.6.2023

Hotus-hoitosuositus: Tehohoidossa olevan vauvan toimenpiteen aikaisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö – Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus 19.6.2023

Käypä hoito -suositus: Kilpirauhasen vajaatoiminta 19.6.2023

Käypä hoito -suositus: Muistisairaudet 18.6.2023

Terveydenhoitajaliiton lausunto Oikeusministeriölle lausuntopyyntöön ”Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta” 30.5.2023

Kysely: Ensitiedon antaminen; Hyvä käytäntö -konsensussuositus 24.5.2023

Terveydenhoitajaliiton antama lausunto valtioneuvoston asetuksesta tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 5.5.2023

Terveydenhoitajaliiton lausunto STM:n lausuntopyyntöön luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta 13.4.2023

Käypä hoito -suositus: Itselääkitys 24.3.2023

STM:n lausuntopyyntö raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muutoksista johtuvista asetusmuutoksista 15.3.2023

Terveydenhoitajaliiton kommentit STM:n muistioon tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista 15.3.2023
(kommentoitu myös Akavalle 13.3.)

Käypä hoito -suositus: Atooppinen ekseema 12.3.2023

Akavan kommentointipyyntö hyvinvointialueiden johdolle ohjeistuksesta työikäisten palvelukokonaisuudesta ja työterveyshuollon toiminnallisesta integraatiosta. 1.3.2023

STM:n lausuntopyyntö ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä 23.2.2023
(kommentoitu myös Akavalle 1.3.)


Käypä hoito -suositus: Eturauhassyöpä 11.1.2022