Jäsenmaksut

Terveydenhoitajaliiton edustajisto päättää vuosittain jäsenmaksut. Työttömyyskassan jäsenmaksuun liitto ei pysty vaikuttamaan. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun ja liitto maksaa sen puolestasi. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Jäsenmaksut 2019

1. Jäsenmaksu on 1,3 % työntekijän ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta lukuun ottamatta työaikakorvauksia. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy aina liiton jäsenmaksuun, ellei siitä ole toisin erikseen mainittu.

2. Mikäli jäsenmaksua ei makseta työnantajaperinnän kautta, maksaa jäsen itse jäsenmaksua 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta. Keikka-, osa-aika ja pätkätöitä tekevät maksavat myös jäsenmaksua 1,3 % bruttopalkasta.

3. Jäsenmaksukatto on 40 euroa/kk tai 480 euroa/vuosi. Työnantajaperinnässä lasketaan jäsenmaksun suuruus 1,3 % mukaan kokonaiskuukausipalkasta siihen saakka, kunnes jäsenmaksuksi tulee 40 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksukatto koskee sekä työnantajaperinnässä olevia että itsemaksavia.

4. Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 15 euroa/kk. Yrittäjät maksavat itse työttömyyskassamaksunsa.

5. Työstä poissaolevilta, opinto- tai vuorotteluvapaalla, kuntoutustuella olevilta, jatko-opintoja ja äitiyslomalla olevilta, sen jälkeen kun palkanmaksuperuste on loppunut, jäsenmaksu on 12 euroa/kk tai 144 euroa/vuosi.

6. Palkattomalla hoitovapaalla olevalta tai varusmiespalvelua suorittavalta peritään ainoastaan työttömyyskassan jäsenmaksu 6.00 euroa/kk tai 72 euroa/vuosi.

7. Kannattajajäseniltä peritään jäsenmaksua 60 euroa/vuosi. Maksuun ei sisälly työttömyyskassan jäsenmaksua. Kannattajajäsenten varsinainen edunvalvonta hoidetaan toisessa järjestössä.

8. Opiskelijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksua ei peritä myöskään toisen asteen tutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta keikkatyötuloista.

9. Opiskelijajäseneltä peritään työttömyyskassan jäsenmaksua 6 euroa/kk tai 72 euroa/vuosi, mikäli hän liittyy JATTK- työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan voi liittyä vain työssä ollessa.

10. Työttömyyden ajalta peritään ainoastaan työttömyyskassan jäsenmaksu 6 euroa/kk tai 72 euroa/vuosi

11. Eläkeläisiltä peritään jäsenmaksua 30 euroa/vuosi. Maksuun ei sisälly työttömyyskassan jäsenmaksua.

12. Yli 3 kuukautta ETA-maassa työskentelevältä peritään jäsenmaksua 60 euroa/vuosi tai 5 euroa/kk. Jäsenmaksuun ei sisälly työttömyyskassan jäsenmaksua.