Hallituksen suunnitelma säätää lailla vientialojen palkankorotuksista palkkakatto muille aloille on myrkkyä julkisen sektorin akavalaisille.

– Vientimalli laissa tarkoittaa, että jatkossa valtakunnansovittelijan instituutio on julkiselle sektorille hyödytön, emmekä tule käyttämään sitä, neuvottelujärjestö JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto painottaa.

Julkisen sektorin virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa JUKO edustaa yhtenä pääsopijajärjestönä 35:tä akavalaista liittoa ja niiden 2 00 000:ta jäsentä.

– Lain valmistelu alkanee, mutta neuvottelutie olisi yhä ainoa järkevä ratkaisu. Lakiin vietävä vientimalli ei ole kenenkään näkökulmasta hyvä. Sitä ei puolla valtakunnansovittelija ja työministerikin on todennut, ettei se ole paras ratkaisu.

Työministeri Arto Satonen keskusteli uuden työmarkkinamallin valmistelusta työmarkkinajärjestöjen ja valtakunnansovittelijan kanssa tänään tiistaina.

Vientivetoinen palkkamalli ja julkisalojen työvoimapula kulkevat käsi kädessä

Hallitus on kirjannut ohjelmaansa niin sanotun vientivetoisen palkkamallin. Siinä keskeisten vientialojen palkankorotukset määrittelisivät myös muiden alojen korotukset.

Jos kirjaus toteutuu, se rajoittaisi valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan mahdollisuuksia tarjota yleistä linjaa korkeampia palkankorotuksia.

Samalla se vähentäisi julkisen sektorin keinoja kilpailla yksityisen sektorin kanssa osaavasta työvoimasta. Useat julkisalojen työpaikat kärsivät työvoima- ja resurssipulasta, mikä jo nyt vaarantaa kansalaisten lakisääteisen oikeuden yhdenvertaisiin julkisiin palveluihin.

Mikä JUKO?

Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.

Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.

Missiona hyvinvoiva työelämä.