Terveydenhoitajaliitto on terveydenhoitajien ja audionomien oma liitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, on ainoa ammattijärjestö, jonka keskeisimpänä tavoitteena on edistää terveydenhoitajien ja audionomien koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä ja edunvalvontaa.

Terveydenhoitajaliitto on perinteikäs ja vakaa ammattiliitto, joka on perustettu jo vuonna 1938. Liitto on ollut olemassa lähes yhtä kauan kuin terveydenhoitajakoulutusta on järjestetty Suomessa vuodesta 1924 lähtien.

Terveydenhoitajaliittoon kuuluu 7 500 terveydenhoitajaa, audionomia, alan opiskelijaa, opettajaa, tutkijaa ja johtajaa. Liitolla on 15 alueellista terveydenhoitajayhdistystä ja valtakunnallinen Audionomiyhdistys.

Terveydenhoitajaliitto kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja neuvottelujärjestönä kunta-alalla toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Liitto osallistuu kansanterveystyön, terveydenhuollon ja terveysalan koulutuksen kehittämiseen. Terveydenhoitajaliitto on myös terveyden edistämisen asiantuntijajärjestö. Terveydenhoitajaliitto vaikuttaa aloitteillaan ja kannanotoillaan maan työmarkkina-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.