Suositukset asiantuntijapalkkioiksi

Terveydenhoitajaliitto suosittaa käyttämään Akavassa laadittuja asiantuntijapalkkiosuosituksia.

Asiantuntijapalkkiosuositukset Akavassa