Työehtosopimukset

Työmarkkinakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK neuvottelevat laajoista, koko työmarkkinakenttää koskevista sopimuksista. Terveydenhoitajaliitto kuuluu Akavaan ja olemme mukana päättämässä sopimuksesta. Sopimus muodostaa raamin alakohtaisille työ- ja virkaehtosopimuksille, jotka liitot puolestaan solmivat.

Näissä sopimuksissa päätetään myös paikallisen tason neuvotteluissa käytettävistä rahoista eli ns. järjestelyvarakorotuksista. Myös palkkausjärjestelmän soveltamisesta, työn vaativuuden arvioinnista, tulospalkkauksesta yms. neuvotellaan aina alakohtaisissa neuvotteluissa. Laaja kokonaisratkaisu ei ole pakollinen. Jos ratkaisuun ei päästä, niin sopimukset tehdään liittokohtaisina, jolloin palkankorotukset voivat vaihdella eri sopimusten välillä.

Kunnallinen neuvottelujärjestelmä perustuu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa tehtyyn pääsopimukseen. Pääsopijajärjestöjä on kolme. Terveydenhoitajaliiton neuvottelujärjestö on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Pääsopijajärjestöjen ja Kunnallisen työmarkkinajärjestön KT:n yhteisissä neuvotteluryhmissä liiton toimihenkilö edustaa neuvottelujärjestöä.

Yksityisellä terveydenhuoltoalalla ja sosiaalialalla työskenteleviä sitovat ns. yleissitovat sopimukset: Terveyspalvelualan työehtosopimus sekä Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva työehtosopimus. Myös liiton toimistosta ohjataan ja neuvotaan työsuhdekysymyksissä.