Työehtosopimukset

Terveydenhoitajaliitolla on mahdollisuudet kattavasti hoitaa jäsentensä työmarkkinaedunvalvontaa eri sopimusalueilla.

Meillä on neuvottelu- ja sopimusoikeudet neuvottelujärjestöjemme kautta kunnissa ja kuntayhtymissä, valtion sektorilla, terveyspalvelualalla, yksityisellä sosiaalipalvelualalla sekä Avaintyönantajat AVAINTAn piirissä mukaan lukien Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

Kunnat ja kuntayhtymät

Kunnissa ja kuntayhtymissä neuvottelemme ja teemme sopimuksia neuvottelujärjestö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa.

Kunta-alalla noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta KVTES:iä.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualalla, kuten esimerkiksi yksityisissä hoitolaitoksissa, lääkäriasemilla ja työterveysasemilla, neuvottelemme ja teemme sopimuksia neuvottelujärjestö Terveyspalvelualan Unionin kautta.

Terveyspalvelualalla noudatetaan Terveyspalvelualan työehtosopimusta.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sektorin hoiva- ja hoitolaitoksissa, vanhusten palvelutaloissa, erilaisissa palveluyksiköissä jne. noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla neuvottelemme ja teemme sopimuksia Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestön kautta.

Avaintyönantajat AVAINTA ja YTHS

Avaintyönantajat AVAINTAan, mukaan lukien YTHS, kuuluvien työnantajien piirissä neuvottelemme ja teemme sopimuksia JUKO ry:n kautta.

Edellä mainittujen työnantajien piirissä noudatetaan AVAINTESIÄ ja YTHS:n työehtosopimusta.

Valtion sektori ja yliopistot

Valtion sektorilla ja yliopistoissa neuvottelemme ja teemme sopimuksia neuvottelujärjestö JUKOn kautta.