Valtion virka- ja työehtosopimus

Valtiosektorilla työskentelevien palkoista ja muista palvelussuhteiden ehdoista sovitaan valtion virka- ja työehtosopimuksessa. Voimassa oleva sopimus on ajalle 1.2.2017–31.1.2018

Uusi työehtosopimus on voimassa työmarkkinakeskusjärjestöjen 29.2.2016 sopiman ns. kilpailukykysopimuksen pohjalta ajalle 1.2.2017 - 31.1.2018.

Sopimuksen mukaisesti 31.1.2017 voimassaolevia henkilökohtaisia palkkoja ei koroteta sopimuskaudella. Kilpailukykysopimuksessa sovittu työajan pidentäminen toteutetaan siten, että päivittäistä työaikaa pidennetään virastotyöajassa 6 minuuttia, jaksotyössä 90 minuuttia kolmeviikkoisjaksossa ja viikkotyössä 30 minuuttia viikossa. Pidennetyt työajat alkavat helmikuun 2017 ensimmäisen täyden kalenteriviikon tai työjakson alusta.

Sopimus sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisesti myös määräaikaisen, vuosien 2017–2019 lomarahojen 30 prosentin leikkauksen sekä niin sanotun selviytymislausekkeen valtionhallinnon ja sen virastojen taloudellisten vaikeuksien varalle.