Valtion virka- ja työehtosopimus

Valtiosektorilla työskentelevien palkoista ja muista palvelussuhteiden ehdoista sovitaan valtion virka- ja työehtosopimuksessa. Yhtenä neuvotteluosapuolena on Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, johon Terveydenhoitajaliitto kuuluu. Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk).

Sopimuskauden palkankorotukset

1.4.2018 yleiskorotus 1,0 %
1.6.2018 paikallinen virastoerä 0,6 %
tammikuu 2019 tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2 %
1.4.2019 yleiskorotus 1,1 %, vähintään kuitenkin 24 €/kk
1.4.2019 paikallinen virastoerä 0,75 %