Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n JUKOlaisia terveydenhoitajia koskevan sopimuksen neuvottelujärjestönä toimii JUKO, johon Terveydenhoitajaliitto kuuluu. Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk).

Sopimuskauden palkankorotukset

1.5.2018 yleiskorotus 1,25 %
1.3.2019 yleiskorotus 2,21 %