Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan Unioni ja Terveyspalvelualan liitto saavuttivat kilpailukykysopimuksen mukaisen sopimusratkaisun terveyspalvelualalla 3.11.2016. Sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018.

Sopimuskaudella ei koroteta sopimuksen mukaisia taulukkopalkkoja. Sopimusratkaisu pitää sisällään työajan pidentämisen keskimäärin 30 minuutilla viikossa. Kuukausipalkkaisen osa-aikaisen työaika pitenee osa-aikaisuuden suhteessa. Lisäksi sopimusratkaisu sisältää paikallisen sopimisen edistämisen sekä luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamisen. Lisäksi sopimuksella sovittiin ns. kriisilausekkeesta yrityksen erityisen vaikean taloudellisen tilanteen kohdatessa.

Työehtosopimus solmittiin Terveyspalvelualan Unionin ja Terveyspalvelualan Liiton kanssa. Terveyspalvelualan Unionin muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja.