Terveyspalvelualan työehtosopimus

Palkansaajien puolelta Hyvinvointialan liiton kanssa neuvotteli Terveyspalvelualan Unioni, johon Terveydenhoitajaliitto kuuluu. Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk).
Sopimuskauden palkankorotukset

1.4.2018 yleiskorotus 1,73 % henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin
1.4.2019 yleiskorotus 1,74 % henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin

Keskeisimpiä ns. tekstimuutoksia

Vaihtelevan työajan sopimuksissa (mm. niin sanotut 0-työsopimukset) sairausajan palkanmaksun perusteita täsmennettiin em. tapauksessa niin, että sairausajalta maksetaan palkka työvuoroluetteloon merkityiltä työvuoroilta. Työvuoroluettelon päättymisen jälkeiseltä ajalta palkka määräytyy työntekijän toteutuneen keskimääräisen työajan perusteella.

Lomarahan määräytymiskuukaudeksi tulee kesäkuu ja lomaraha maksetaan heinäkuussa elleivät työnantaja ja työntekijä keskenään muuta sovi. Vuosiloma-ajan palkanmaksua täsmennettiin siten, että lomapalkka maksetaan normaalina palkanmaksupäivänä ellei työntekijä viimeistään kuukautta ennen loman alkua pyydä lomapalkan maksamista vuosilomalain mukaisesti.

Lisäksi henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa vahvistettiin ja korvauksia korotettiin.